Alles over de naleving van de NEN7510

met TrustBound GRC

Geplaatst 21-02-23

De NEN 7510 is een onmisbare norm voor de zorgsector als het gaat om het waarborgen van de privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Het is de gouden standaard voor zorgverleners, voor leveranciers van zorginformatiesystemen en voor andere organisaties die betrokken zijn bij de verwerking van (persoons)gegevens bij het verlenen van zorg. Door de naleving van de NEN 7510 kunnen patiënten/clienten, medewerkers en relaties erop vertrouwen dat hun persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden verwerkt.  

De norm bestaat uit richtlijnen en voorwaarden voor het organiseren van de beveiliging en bescherming van gegevens. Denk hierbij aan waaronder toegangsbeheer, netwerkbeveiliging en de controle of de verwerking van gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Kortom, de NEN 7510 is essentieel voor de zorgsector en draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen van patiënten in de zorg en het verminderen van risico's op inbreuken op de privacy van patiënten. 

TrustBound GRC is een platform dat organisaties helpt bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de NEN 7510 in de zorgsector. Het platform biedt een eenvoudige en volledige oplossing voor het beheren van naleving. Hiermee kunnen organisaties bijvoorbeeld regelgeving identificeren, hun interne beleid en procedures vaststellen, en controles uitvoeren om te controleren of aan alle regels wordt voldaan. Dit helpt organisaties om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en risico's op inbreuken op de privacy van patiënten te verminderen. 

Eenvoud en overzicht 

TrustBound GRC maakt het eenvoudig om de NEN 7510 norm te implementeren in de zorgsector, door middel van een gestandaardiseerde methode en het bieden van volledige transparantie en inzicht in de naleving. Het platform biedt de mogelijkheid om workflows aan te passen aan de specifieke behoeften van organisaties en biedt real-time monitoring en rapportage, waardoor naleving op elk moment kan worden gemonitord en gerapporteerd. Dit helpt organisaties bij het bewaken van de bescherming van persoonsgegevens, het minimaliseren van risico's op inbreuken op de privacy van patiënten en het opbouwen van vertrouwen bij patiënten en andere belanghebbenden. 

Kortom, TrustBound GRC is een waardevol instrument voor organisaties in de zorgsector die de NEN 7510 norm willen naleven en hun gegevensbescherming willen verbeteren. Het biedt een allesomvattende oplossing voor naleving, die organisaties in staat stelt om te voldoen aan de NEN 7510 norm en andere wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.  

Met TrustBound GRC kunnen organisaties hun nalevingsproces automatiseren en vereenvoudigen, waardoor ze in staat zijn om zich te concentreren op hun kernactiviteiten terwijl ze tegelijkertijd hun verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming kunnen nakomen. 

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd