Visuele weergave van het dashboard

Het Compliance dashboard is als PDF te exporteren, te koppelen met DMS-oplossingen - zoals bijvoorbeeld Sharepoint - en via de API te integreren met managementsystemen van derden. Hierdoor heb jij of jouw security / privacy officer of toezichthouder altijd de juiste rapportages en real-time informatie met betrekking tot het beleid.

Voorbeelden van overzichten en widgets die in het dashboard getoond worden zijn:

 • Compliance
  In welke mate voldoet de organisatie aan de gekozen normen en toetsingskaders?
 • Processen en Verwerkingsactiviteiten
  Hoeveel gegevensverwerkingen zijn er in mijn organisatie geregistreerd? Op hoeveel verwerkingen is een risicoanalyse uitgevoerd, en op welke verwerkingen is nog geen analyse gedaan?
 • Risicoanalyse en DPIA
  Hoeveel risicoanalyses worden er op dit moment uitgevoerd en hoeveel DPIA’s zijn afgerond?
 • Geïdentificeerde risico’s
  Hoeveel risico’s zijn er blootgelegd in de organisatie en wat is de classificatie van deze risico’s?
 • Operationele planning
  Wat is de voortgang van de lopende afspraken; beheer jouw eigen taken en overzie de taken van je collega's in het overzicht.
 • Audits en bevindingen
  Welke auditprogramma's lopen er en wat zijn de openstaande bevindingen?
 • Incidenten / datalekken / verzoeken
  Alle belangrijke afwijkingen en verzoeken zijn direct zichtbaar, inclusief informatie over de termijnen voor afhandeling.
 • Keuze uit meer dan 20 informatieblokken

Het dashboard is de ideale monitor om een effectief ISMS voor de organisatie te onderhouden.

Illustratie
Het dashboard bevat een visuele weergave van uw beveiligingsbeleid waarmee jouw organisatie snel en simpel up-to-date inzicht heeft.

Bekijk de andere functies

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie