Informatiebeveiliging van TrustBound

 Elke organisatie heeft belang bij gedegen informatiebeveiliging. Omdat wettelijk is bepaald dat je je gegevens actief moet beschermen óf omdat is vastgesteld dat je data waarde vertegenwoordigt voor je organisatie.

TrustBound GRC biedt je het managementsysteem waarmee je informatiebeveiliging op orde krijgt - en houdt.

Maak je beleid concreet met acties, monitor de uitvoering en rapporteer gemakkelijk naar management, opdrachtgevers en toezichthouders. 

Kies voor slim en effectief beheer van informatiebeveiliging

Verrassend doordacht

Laat je verrassen door het gemak waarmee je organisaties begeleidt bij informatiebeveiliging en lees snel verder.

Wat is informatiebeveiliging?

Wat is informatiebeveiliging?

Om te begrijpen wat informatiebeveiliging is, is het allereerst van belang om te begrijpen wat er wordt verstaan onder de term ‘informatie’. Hierbij gaat het onder anderen om: 

 • persoonsgegevens
 • intellectueel eigendom
 • bedrijfsgevoelige informatie
 • informatie van klanten en/of relaties

Al deze informatie moet passend worden beveiligd. Bijvoorbeeld door elke vorm van ongewenste toegang tot deze gegevens en ongewenste verwerkingen of vernietiging van deze informatie te voorkomen. Ook wordt met een gedegen informatiebeveiliging eventuele gevolgen van mogelijke datalekken voorkomen. Dit alles wordt geregeld met een helder beleid met toereikende procedures en gepaste maatregelen.

TrustBound GRC is de GRC-tool die je helpt met het concreet maken van dit beleid.  

Plan een persoonlijk webinar

Waarom informatiebeveiliging?

Waarom informatiebeveiliging?

Nu steeds meer organisaties digitaal werken, is informatiebeveiliging een belangrijk onderwerp voor de juiste omgang vertrouwelijke gegevens.

Van strategische financiële informatie tot persoonsgegevens, informatiebeveiliging helpt voorkomen dat gegevens worden gecompromitteerd. Het zorgt ervoor dat organisaties hun data beschermen tegen hacks, kwaadaardige aanvallen en andere onwenselijke gebeurtenissen.

Het beveiligen van elektronische gegevens in de praktijk doe je dan ook door informatierisico's te beperken. Informatierisico's kunnen bestaan uit onbevoegde toegang, gebruik, openbaarmaking, onderschepping of vernietiging van gegevens. 

Waarom onze software voor informatiebeveiliging?

Waarom onze software voor informatiebeveiliging?

 1. Optimaliseert de onderlinge samenwerking 
 2. Verrassend doordachte functionaliteit 
 3. Effectieve opvolging van incidenten en afwijkingen 
 4. Ondersteunt ISO 27001, NEN7510, BIO en meer 
 5. Focus op de juiste aandachtsgebieden met een goed functionerend ISMS 
 6. Voer gemakkelijk een Data Protection Impact Assessment uit met onze DPIA-tool 
 7. Vertrouwd door meer dan 1000 professionals 
Continu overzicht met het Compliance Dashboard

Continu overzicht met het Compliance Dashboard

Als Chief Information Security Officer (CISO) van je bedrijf ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van het informatiebeveiligingsbeleid, risicobeheer en -management, en incidentmanagement van je organisatie. Hiervoor ontwikkel je beleid en richt je de werkprocessen in. TrustBound GRC helpt hierbij en betrekt de juiste medewerkers uit je organisatie. 

Maar hier beginnen de werkzaamheden natuurlijk pas. Je wil tijdens het inrichten van je ISMS en de uitvoering van het beleid continu inzicht blijven houden in de stand van zaken. Hoe staat het er voor met de bescherming van informatie? Kan je de juiste bedrijfsprocessen monitoren en beveiligingsincidenten registreren? Kortom, heb je realtime inzicht in alle relevante activiteiten van het beheer en kan je deze activiteiten zelf regelmatig evalueren? 

Ons Compliance Dashboard biedt je precies wat je nodig hebt. Het is het hart van onze GRC-tool. 

Bekijk het Compliance Dashboard

Wil je een effectief ISMS?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging (en privacy).

Wil je een effectief ISMS?
Normen als ISO 27001, NEN7510 en BIO bieden structuur

Normen als ISO 27001, NEN7510 en BIO bieden structuur

In de visie van TrustBound GRC zijn kwaliteitsnormen of certificaten geen doel op zichzelf. Ze zijn wél heel geschikt om de CISO of andere betrokken professional richting te geven in het structureren van informatiemanagement en de organisatie meer inzicht te geven in de gegevens, de applicaties en processen. Met TrustBound GRC houd je overzicht op de centrale en decentrale activiteiten. 

Wie door de ‘bril’ van een kwaliteitsnorm naar zijn organisatie kijkt – ook als die norm niet verplicht is – gaat nieuwe dingen zien.  

Als een norm wel verplicht is, biedt het volgen van de structuur van de norm een kapstok voor het inrichten van gerichte taken, die vervolgens  centraal of decentraal in de organisatie worden belegd. 

Daarom biedt TrustBound GRC ondersteuning voor een groeiend aantal kwaliteitsnormen, zoals: 

 • ISO 27001 voor informatiebeveiliging algemeen 
 • BIO voor Overheid 
 • NEN7510 voor Zorginstellingen 
 • SURF- en Kennisnet-kaders voor Onderwijs 

TrustBound GRC ondersteunt steeds meer kwaliteitsnormen. Kijk hier voor een overzicht van normen die TrustBound ondersteunt of neem contact met ons op. 

Risicomanagement: communicatie naar twee kanten

Risicomanagement: communicatie naar twee kanten

Als verantwoordelijke voor de informatie- en databeveiliging communiceer je met twee partners: ‘de business’ (de inhoudelijke professionals in de afdelingen van je organisatie) en je management of bestuur.  

De communicatie gaat in feite altijd over de manier waarop het risicomanagement is georganiseerd, hoe het functioneert en hoe het doorwerkt in het kwaliteitssysteem.  

Hoe scherper je zelf alle aspecten van risicomanagement op je netvlies hebt, hoe effectiever je hierover communiceert en hoe beter je de organisatie en het management begeleidt bij de uitvoering van het GRC-beleid. 

Risicomanagement begint met risicoanalyse op basis van dreigingen: inzicht krijgen in welke dreigingen relevant zijn, in de kans dat ze zich voordoen, en in de impact die een incident zal hebben op je organisatie. Dat is het risico.  

De hoogte van een risico manifesteert zich op drie vlakken: 

 • In welke mate verstoort een beveiligingsincident de beschikbaarheid of toegankelijkheid van data; 
 • in welke mate is het een bedreiging voor de integriteit of juistheid van data; 
 • in welke mate is het een bedreiging voor vertrouwelijkheid van data? 

Als het risico is geclassificeerd (voorzien van juiste kenmerken), is de volgende stap: het opstellen van een risicobehandelplan met een uitvoeringsplanning. 

Al met al is een risicoanalyse een uitgebreid en complex proces. TrustBound GRC biedt hiervoor de aangewezen GRC-tooling, waarmee je alle stappen in de analyse en het behandelplan voor iedereen inzichtelijk kunt maken. Zo helpen we niet alleen bij het risicomanagement, maar ook bij de communicatie daarover. 

Lees hier hoe TrustBound GRC je kan helpen bij risicoanalyse en risicomanagement. 

De Audit

De Audit

In de visie van TrustBound is de audit onderdeel van een continue, dynamische cyclus van plan van aanpak, uitvoering, controle (audit), aanpassing, plan van aanpak, uitvoering, enz. Een audit is geen eindpunt, maar vaak het begin van een aanpassing of verandering en dus agendastellend. Interne audits zijn heel gebruikelijk, maar niet altijd verplicht. Voor gecertificeerde organisaties is een jaarlijkse externe audit een minimale voorwaarde.  

Juist vanwege het dynamische karakter is het belangrijk dat de interne toezichthouder, interne auditor, FG of security/privacy officer beschikt over een tool waarmee hij of zij flexibel een auditprogramma kan opstellen met een planning rond verschillende thema’s, normen en/of applicaties. 

Daarvoor heeft TrustBound GRC een speciale module voor audit en toezicht ontwikkeld, waarmee je zelf programma's inricht om te toetsen of jouw beleid op de korte en lange termijn nog op koers ligt en voldoet aan de wettelijke normen en zelfgestelde eisen.  

De module is voor de toezichthouder een krachtig middel om zicht te houden op zijn of haar taken en verantwoordelijkheden, en de resultaten van de audit en de planning voor aanpassing te delen met het management. 

Kom meer te weten over de module audit en toezicht van TrustBound GRC. 

Rapportage met het Compliance Dashboard

Rapportage met het Compliance Dashboard

Overzicht, continue monitoring en realtime informatie, bijsturing, planning en communicatie zijn cruciaal voor een succesvol GRC-beleid. Een complexe taak, die met het Compliance Dashboard van TrustBound GRC een stuk eenvoudiger wordt. 

Het Dashboard is in hoge mate te personaliseren en biedt vele mogelijkheden om rapportages op maat te ontwerpen en exporteren voor de verschillende stakeholders, zoals bestuur of management, lijnmedewerkers of inhoudelijke professionals, of (externe) toezichthouders. 

TrustBound GRC ziet de ontwikkeling en implementatie van GRC-beleid als een stapsgewijs (groei)proces van een bedrijf of organisatie. Daarom is het Compliance Dashboard flexibel: de rapportages zijn gemakkelijk aan te passen aan de ‘volwassenheid’ en de informatiebehoefte van je organisatie. 

Geef mij een demonstratie van het Dashboard

Informatiebeveiliging beheren via één platform

Is het voor jou ook een frustratie dat alle informatie over het informatiebeveiligingsbeleid, het risicomanagement en de controles niet op één locatie binnen de organisatie wordt verzameld? Ben jij  uren bezig om informatie en documenten te verzamelen als er een externe audit plaatsvindt? TrustBound GRC biedt een tool waar alle zaken voor Governance, Risk en Compliance onder één dak zitten! 

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Kennis Maken

Ben jij geïnteresseerd in informatiebeveiliging en wil je gericht advies over GRC-beleid binnen jouw organisatie? 

In een persoonlijke online demo bespreken wij de mogelijkheden. We leggen uit hoe onze tool jouw organisatie kan helpen om alles op orde te brengen wat te maken heeft met informatiebeveiliging en de privacy van je klanten en medewerkers. 

Plan een persoonlijk webinar

Onze belofte

Wat mag je van ons verwachten als je kiest voor TrustBound GRC voor het beheer van informatiebeveiliging?

 1. Meetbaar resultaat binnen enkele weken

  Ons platform werkt als een vliegwiel. Met pasklare templates heb je in korte tijd de basis op orde. Realtime rapportages geven bovendien snel zicht op de grootste risico’s. 
 2. Ondersteuning voor ISO27001, NEN7510, BIO en meer

  Met TrustBound GRC heb je ondersteuning voor alle standaarden en toetsingskaders – zelfs toetsingskaders-op-maat!
 3. ISO 27001 gecertificeerd

  We nemen informatiebeveiliging serieus en dus beschikken we ook zelf over een ISO 27001 certificering.
 4. We delen graag onze kennis en ervaring

  We hebben een breed scala aan klanten - in de zorg, overheid, onderwijs, non-profit, zakelijke dienstverlening en meer.

Vertrouwd door meer dan 1000 security en privacy professionals

Persoonlijke rondleiding

Wil je meer weten over TrustBound en een persoonlijk gesprek over wat ons platform voor jouw organisatie kan betekenen?