Informatiebeveiliging beheren met TrustBound GRC

Ben jij verantwoordelijk voor het implementeren van, en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid? Dan heb je een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en moet je daarbij vaak ook voldoen aan kwaliteitsnormen.

TrustBound GRC is de informatiebeveiligingssoftware om beleid concreet te maken met acties, je organisatie te monitoren en te rapporteren naar management of opdrachtgevers.

Kies voor slim en effectief beheer van informatiebeveiliging

Verrassend doordacht

Laat je verrassen door het gemak waarmee je organisaties begeleidt bij informatiebeveiliging en lees snel verder.

Waarom onze software voor informatiebeveiliging?

Waarom onze software voor informatiebeveiliging?

 1. Optimaliseert de onderlinge samenwerking
 2. Verrassend doordachte functionaliteit
 3. Effectieve opvolging van de incidenten en afwijking
 4. Ondersteunt ISO 27001, NEN7510, BIO en meer
 5. Vertrouwd door meer dan 1000 professionals
Continu overzicht met het Compliance Dashboard

Continu overzicht met het Compliance Dashboard

Als Chief Information Security Officer (CISO) van je bedrijf ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van het informatiebeveiligingsbeleid, het risicomanagement en -beheer en het incidentmanagement van je organisatie. Daarvoor heb je beleid ontwikkeld en daarop heb je de werkprocessen ingericht. 

Maar dan begint het pas. Je wil continu inzicht hebben in de digitale en fysieke bescherming van de bedrijfsmiddelen, je wil de bedrijfsprocessen kunnen monitoren en beveiligingsincidenten kunnen registreren. Kortom, je wil realtime inzicht in alle relevante activiteiten van het beheer en regelmatig kunnen evalueren. 

Dan is het Compliance Dashboard van TrustBound precies wat je nodig hebt. Het is het hart van onze GRC-tool.

Bekijk het Compliance Dashboard

Het belang van stap voor stap groeien

Het belang van stap voor stap groeien

Bij TrustBound weten we dat succesvol GRC-beleid staat of valt met de vraag of je je domeinspecialisten en je lijnmedewerkers mede-eigenaar weet te maken van dat beleid. Tenslotte moeten zij zich vertrouwd maken met alles wat er bij informatiebeveiliging komt kijken; zij moeten het GRC-beleid vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. 
Hoe meer de mensen in jouw organisatie zich die denkwijze en processen eigen maken en hun kennis daarover met elkaar delen, hoe minder energie jij hoeft te steken in het ‘grip houden’ op de status en de voortgang. 

Daarom zien we bij TrustBound de ontwikkeling en implementatie van GRC-beleid graag als een proces van stap voor stap groeien, waarbij je alle stakeholders meeneemt. In dat proces is een audit geen periodiek ‘moetje’ waar medewerkers soms tegenop zien, maar een organisch onderdeel van het verbeterproces om de voortgang te meten. 

Ook het voorkomen van datalekken en het snel signaleren en adequaat afhandelen van beveiligingsincidenten wordt dan een vanzelfsprekend onderdeel van de werkprocessen, in plaats van een opgelegde verplichting.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over TrustBound?

Vraag dan hier een persoonlijke demo aan!

Wil je snel verbeteren?

Download onze whitepaper over het eenvoudig opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging en privacy met gebruiksvriendelijke GRC-Software.

Wil je snel verbeteren?
Normen als ISO 27001, NEN7510 en BIO bieden structuur

Normen als ISO 27001, NEN7510 en BIO bieden structuur

In de visie van TrustBound zijn kwaliteitsnormen of certificaten geen doel op zich. Ze zijn wél heel geschikt om de CISO of andere betrokken professional richting te geven in het structureren van het informatiemanagement en meer inzicht te geven in de organisatie, de applicaties en processen. Met TrustBound GRC houd je overzicht op de centrale en decentrale activiteiten.

Wie door de ‘bril’ van een kwaliteitsnorm naar zijn organisatie kijkt – ook als die norm niet verplicht is – gaat nieuwe dingen zien. 

Als een norm wel verplicht is, biedt het doorlopen van de stappen om de norm te halen een kapstok  voor het inrichten van gerichte taken, die in de organisatie worden belegd.

Daarom biedt TrustBound ondersteuning aan een groeiend aantal kwaliteitsnormen, zoals:

 • ISO 27001 voor Informatiebeveiliging Algemeen
 • BIO voor Overheid
 • NEN7510 voor Zorginstellingen
 • SURF en Kennisnet kaders voor Onderwijs

TrustBound ondersteunt steeds meer kwaliteitsnormen. Kijk hier voor een overzicht van normen die TrustBound ondersteunt of neem contact met ons op.

Risicomanagement: communicatie naar twee kanten

Risicomanagement: communicatie naar twee kanten

Als verantwoordelijke voor de informatie- en databeveiliging communiceer je met twee partners: ‘de business’ (de inhoudelijke professionals in bijvoorbeeld je onderwijs- of zorginstelling) en je management of bestuur. 
Die communicatie gaat in feite altijd over de manier waarop het risicomanagement is georganiseerd, hoe het functioneert en hoe het de basis is van, en doorwerkt in het kwaliteitssysteem. 
Hoe scherper je zelf alle aspecten van risicomanagement op je netvlies hebt, hoe effectiever je hierover kunt communiceren en hoe beter je de organisatie en het management kunt meenemen in het GRC-beleid.

Risicomanagement begint met risicoanalyse op basis van dreigingen: inzicht krijgen in dreigingen, in de kans dat ze zich voordoen, en in de impact die een incident zal hebben op je organisatie. De hoogte van een risico wordt gemeten volgens drie criteria:

 • in welke mate maakt een veiligheidsincident data beschikbaar of toegankelijk;
 • in welke mate is het een bedreiging voor de integriteit of juistheid van data;
 • in welke mate is het een bedreiging voor vertrouwelijkheid van data?

Als dit in kaart is gebracht, is de volgende stap een risicobehandelplan met een uitvoeringsplanning.

Al met al is een risicoanalyse een uitgebreid en complex proces. TrustBound GRC biedt hiervoor de aangewezen tools, waarmee je alle stappen in de analyse en het behandelplan voor iedereen inzichtelijk kunt maken. Zo helpen we niet alleen bij het risicomanagement, maar ook bij de communicatie daarover.

Lees hier hoe TrustBound je kan helpen bij risicoanalyse en risicomanagement.

De Audit

De Audit

In de visie van TrustBound is de audit onderdeel van een continue, dynamische cyclus van plan van aanpak, uitvoering, controle (audit), aanpassing, plan van aanpak, uitvoering, enz. Een audit is geen eindpunt, maar vaak het begin van een aanpassing of verandering en dus agenda stellend. Interne audits zijn heel normaal, maar niet altijd verplicht. Voor gecertificeerde organisaties is een jaarlijkse externe audit een voorwaarde. 

Juist vanwege het dynamische karakter is het belangrijk dat de interne toezichthouder, auditor, FG of security/privacy officer beschikt over een tool waarmee hij of zij flexibel een auditprogramma kan opstellen met een planning rond verschillende thema’s, normen en/of applicaties.

Daarvoor heeft TrustBound een speciale module voor audit en toezicht ontwikkeld, waarmee je kunt volgen of je beleid op de korte en lange termijn nog op koers ligt en voldoet aan de zelfgestelde en wettelijke normen. 

De module is voor de toezichthouder een krachtig middel om zicht te houden op zijn of haar taken en verantwoordelijkheden, en de resultaten van de audit en de planning voor aanpassing te delen met het management.

Klik hier als je meer wilt weten over de module audit en toezicht van TrustBound.

Rapportage met het Compliance Dashboard

Rapportage met het Compliance Dashboard

Overzicht, continue monitoring en realtime informatie, bijsturing, planning en communicatie zijn cruciaal voor een succesvol GRC-beleid. Een complexe taak, die met het Compliance Dashboard van TrustBound een stuk eenvoudiger wordt.

Het Dashboard is in hoge mate te personaliseren en biedt vele mogelijkheden om rapportage op maat te exporteren voor de verschillende stakeholders, zoals bestuur of management, lijnmedewerkers of inhoudelijke professionals, of (externe) toezichthouders.

TrustBound ziet de ontwikkeling en implementatie van GRC-beleid als een stapsgewijs (groei)proces van een bedrijf of organisatie. Daarom is het Compliance Dashboard flexibel: de rapportage is in hoge mate aan te passen aan de ‘volwassenheid’ en de informatiebehoefte van je organisatie.

Geef mij een demonstratie van het Dashboard

Alles bereikbaar via één platform

Is het voor jou ook een frustratie dat alle informatie over het informatiebeveiligingsbeleid, het risicomanagement en de controles niet op één locatie binnen de organisatie wordt verzameld? Ben jij ook altijd uren bezig om informatie en documenten te verzamelen als er een externe audit plaatsvindt? TrustBound biedt een tool waar alle zaken met betrekking tot de GRC onder één dak zit!

Verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

Vertrouwd door meer dan 1000 security en privacy professionals

Kennis Maken

Ben jij geïnteresseerd in informatiebeveiliging en wil je gericht advies over GRC-beleid binnen jouw organisatie?

In een persoonlijk webinar bespreken wij de mogelijkheden. We leggen uit hoe onze tool jouw organisatie kan helpen om alles op orde te brengen wat te maken heeft met informatiebeveiliging en de privacy van je klanten en medewerkers.

Plan een persoonlijk webinar

Onze belofte

Wat mag je van ons verwachten als je kiest voor TrustBound GRC voor het beheer van informatiebeveiliging?

 1. Meetbaar resultaat binnen enkele weken

  Ons platform werkt als een vliegwiel. Met pasklare templates heb je in korte tijd de basis op orde. Realtime rapportages geven bovendien snel zicht op de grootste risico’s.
 2. Ondersteuning voor ISO27001, NEN7510, BIO en meer

  Met TrustBound GRC heb je ondersteuning voor alle standaarden en toetsingskaders – zelfs toetsingskaders-op-maat!
 3. ISO 27001 gecertificeerd

  We nemen informatiebeveiliging serieus en dus beschikken we ook zelf over een ISO 27001 certificering.
 4. We delen graag onze kennis en ervaring

  We hebben een breed scala aan klanten - in de zorg, overheid, onderwijs, non-profit, zakelijke dienstverlening en meer.

Persoonlijke rondleiding

Wil je meer weten over TrustBound en een persoonlijk gesprek over wat ons platform voor jouw organisatie kan betekenen?