Verrassend doordacht

Eenvoudig de controle krijgen en houden over risicoanalyse in jouw organisatie? TrustBound GRC is het platform voor organisaties die zowel aan de ISO 27001, BIO of NEN 7510 normen als de Europese wetgeving voor informatiebeveiliging en privacy moeten voldoen.

Waarom met TrustBound GRC?

Waarom met TrustBound GRC?

 1. Optimaliseert de onderlinge samenwerking 
 2. Verrassend doordachte functionaliteit voor risicoanalyse 
 3. Koppelt met ISO 27001, NEN7510, BIO én eigen normen 
 4. Wij staan voor je klaar en helpen waar nodig 
 5. Vertrouwd door meer dan 1000 professionals 
Geef mij een demonstratie

De onderdelen van MAPGOOD

 • Mens: De mensen die betrokken zijn bij het beheer en gebruik van het informatiesysteem, zoals gebruikers, beheerders en klanten of cliënten. 
 • Apparatuur: De technologische middelen die nodig zijn om het informatiesysteem te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan de servers en de werkplekken. 
 • Programmatuur: De software die de basis vormt van het informatiesysteem, zoals diverse applicaties die gebruikt worden. 
 • Gegevens: De data die door de processen worden verwerkt, zoals registratie persoons- en andere gegevens.  
 • Organisatie: De structuur en processen die nodig zijn om het informatiesysteem naar behoren te laten functioneren, zoals beheer- en ontwikkelorganisatie. 
 • Omgeving: De fysieke en technologische omgeving waarbinnen het informatiesysteem functioneert, zoals locatie en serverruimte. 
 • Diensten: De externe diensten die nodig zijn om het systeem te laten functioneren, zoals technisch systeembeheer en onderhoudscontracten met externe dienstverleners. 

Over de MAPGOOD methode

De MAPGOOD-methode is een risicoanalyseproces in stappen dat kan worden gebruikt om risico's te identificeren, te beoordelen en te beheren. 

De stappen zijn: 

 1. Identificeer de risico's

  De eerste stap in de MAPGOOD-methode is het identificeren van risico's. Dit kan worden gedaan door naar het bedrijfsproces te kijken aan de hand van de lijst van MAPGOOD-onderdelen en te beoordelen in hoeverre de beschreven dreigingen een risico vormen voor het proces. 
 2. Beoordeel de risico's

  De tweede stap in de MAPGOOD-methode is de risico's te beoordelen. Dit kan worden gedaan door elk risico te bekijken en in te schatten hoe groot de kans is dat het gebeurt en welke gevolgen het voor de organisatie zou hebben. Deze stap is belangrijk om te bepalen welke risico's moeten worden beperkt en welke kunnen worden genegeerd. 
 3. De risico's beheren

  De derde stap in de MAPGOOD-methode is het beheren van de risico's. Dit kan inhouden dat tegenmaatregelen worden genomen om de kans dat een risico zich voordoet te verkleinen of om de impact te verminderen als het zich toch voordoet. Het is belangrijk om voor grote risico's een plan te hebben, zodat wanneer het zich voordoet, er een plan is om de schade te beperken. 
 4. De risico's bewaken

  De vierde stap in de MAPGOOD-methode is het bewaken van de risico's, bijvoorbeeld in GRC-tooling. Dit omvat het periodiek toetsen van elk risico en te borgen dat eventuele tegenmaatregelen werkelijk zijn uitgewerkt, toegepast en goed werken. Het is ook belangrijk de risico's regelmatig te evalueren om na te gaan of ze nog relevant zijn en of er geen nieuwe risico's zijn ontstaan. 

Waarom MAPGOOD met TrustBound GRC?

Bij TrustBound begrijpen we dat jouw organisatie complex en uniek is. We weten ook dat je te maken hebt met compliance voorschriften met mogelijke gevolgen voor het niet naleven hiervan. Daarom is onze GRC-tooling in hoge mate configureerbaar, zodat het kan voldoen aan de specifieke behoeften van je organisatie en toch een uitgebreide dekking biedt. Het is logisch dat we MAPGOOD aanbieden als onderdeel van het uitgebreide aanbod op het gebied van governance, risicomanagement en compliance. 

Omdat we geloven in volledige transparantie en verantwoording, bieden we een gratis proefversie, zodat je zelf kunt zien hoe onze software jouw organisatie ten goede kan komen. Als je vragen hebt of meer informatie wil, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Persoonlijke demo

Het uitvoeren van een risicoanalyse

Het uitvoeren van een risicoanalyse

De meeste normen en frameworks voor informatiebeveiliging zijn “risk based”. Dat betekent dat je eerst in kaart brengt waar de grootste risico’s liggen, zodat je vervolgens prioriteit kan leggen bij de maatregelen waarmee die risico’s worden aangepakt. Om risico’s in kaart te brengen, voer je als organisatie periodieke risicoanalyses uit. Dat kan in verschillende vormen. 

Een veelgebruikte methode is om de interne stakeholders bijeen te brengen en hen te vragen om de risico’s te inventariseren voor een vooraf bepaalde “scope”, bijvoorbeeld een informatiesysteem, een proces of een afdeling. Door de gehanteerde methode voor risicoanalyse te documenteren en op te nemen in het ISMS, zorg je ervoor dat het risicogestuurd werken wordt verankerd in jouw organisatie. 

Gebruik software bij risicomanagement

Gebruik software bij risicomanagement

TrustBound GRC ondersteunt bij het volledige risicoanalyse proces en dat biedt een aantal voordelen:

1. Helpt bij het identificeren van risico's

TrustBound GRC is een nuttig hulpmiddel bij het identificeren van risico’s en ondersteunt de stappen van het MAPGOOD-model. Met de inzet van het TrustBound GRC platform worden proceseigenaren gedwongen om na te denken over wat er in verschillende scenario's zou kunnen gebeuren. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om plannen te ontwikkelen om risico's te beperken of te vermijden.

2. Vergemakkelijkt de communicatie

Een tweede voordeel van het gebruik van het platform bij risicoanalyse is dat het de communicatie tussen verschillende belanghebbenden vergemakkelijkt. Wanneer iedereen vanuit hetzelfde platform werkt, is het gemakkelijker om kennis te delen en samen aan oplossingen te werken. Dit draagt ertoe bij dat iedereen op één lijn zit en naar hetzelfde doel toewerkt.

3.  Bespaart tijd en geld

Het gebruik van software voor risicoanalyse bespaart ook tijd en geld. Door het TrustBound GRC platform te gebruiken, wordt het (op)volgen van taken voor risicobehandeling geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat specialisten hun (beperkte) tijd kunnen inzetten waar dat het meest bijdraagt aan kwaliteitsverbetering, zoals het ontwikkelen van risicobeperkende strategieën. Bovendien helpt het gebruik van software om de totale kosten van een risicoanalyse te verlagen, omdat kennis wordt hergebruikt.

Alles op één platform

Is het voor jou ook een frustratie dat alle informatie over het informatiebeveiligingsbeleid, het risicomanagement en de controles niet op één locatie binnen de organisatie wordt verzameld? Ben jij ook altijd uren bezig om informatie en documenten te verzamelen als er een externe audit plaatsvindt? Van GRC-tooling en ISMS-tooling tot adquate informatiebeveiliging en AVG-software. TrustBound biedt een tool waar alle zaken met betrekking tot de GRC onder één dak zit!

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Heb je vragen over het TrustBound GRC Platform?

Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden.