ISMS tooling: Eigenaarschap met vertrouwen

De beveiliging van informatie is de uitdaging van deze tijd. Met een goed functionerend ISMS zorg je voor overzicht en een focus op de juiste onderwerpen. 

Profiteer van de kracht van het TrustBound GRC Platform voor het ISMS van jouw organisatie en breng de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie naar een hoger niveau. 

Maak het beheren van je ISMS makkelijker en leuker

Verrassend doordacht

Het GRC-platform van TrustBound maakt het verbeteren van jouw ISMS makkelijker én leuker. Benieuwd hoe we dat doen? Lees er alles over op deze pagina. 

Waarom onze ISMS-tooling?

Waarom onze ISMS-tooling?

 1. Optimaliseert de onderlinge samenwerking
 2. Verrassend doordachte functionaliteit
 3. Uitgebreid supportnetwerk van partners
 4. Wij staan voor je klaar en helpen waar nodig
 5. Vertrouwd door meer dan 1000 professionals

Wat is ISMS?

ISMS staat voor Information Security Management System. Bij het woord ‘systeem’ wordt echter al snel gedacht aan software in de vorm van een applicatie of een tool. Maar in binnen informatiebeveiliging betekent het iets anders: een ISMS is een systeem van op elkaar afgestemde processen en regels. Het is in die zin vergelijkbaar met termen als “ecosysteem” en “het financiële systeem”.  

Het doel van een ISMS is om (vertrouwelijke) informatie beter te beveiligen. Aan de basis van het ISMS ligt het idee dat informatiebeveiliging een continu proces is, dat steeds wordt herzien en verbeterd. Het ISMS is dus dynamisch, net als de rest van je organisatie. Een goed voorbeeld is het onderwerp “bewustwording”.  

Je kunt alle medewerkers in je organisatie een training geven over het veilig omgaan met wachtwoorden, zodat iedereen weet wat een sterk wachtwoord is en zodat er geen post-its met wachtwoorden meer op beeldschermen worden geplakt. Maar als er nieuwe medewerkers worden aangenomen, dan hebben die de training gemist. Bovendien zijn de mensen die de training wel hebben gehad, geneigd om na verloop van tijd te vervallen in oude gewoontes. 

Voor een goed werkend ISMS is het zaak om beleidsregels vast te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers dit beleid als onderdeel van hun inwerkperiode uitgelegd krijgen. Bovendien is het raadzaam om ook het beleid zélf periodiek te evalueren en tijdens reguliere overleggen onder de aandacht te brengen bij het voltallige personeel. Bij een goed proces hoort de juiste documentatie en workflows die in de GRC-tooling van TrustBound vastgelegd kunnen worden. 

Waarom ISMS tooling gebruiken?

Informatiebeveiliging is belangrijk om waardevolle data te beveiligen en de privacy van medewerkers, klanten en partners te beschermen. Duidelijke richtlijnen die in een ISMS zijn vastgelegd, worden aantoonbaar nageleefd zodat jouw organisatie de kwaliteit van de dienstverlening kan monitoren en verbeteren. Voor zowel medewerkers als klanten en partners is het van belang dat de organisatie op de correcte wijze informatie verzamelt en beschermt. Het kan zelfs een factor zijn bij de keuze van potentiële kandidaten om bij jouw organisatie te komen werken of voor partners en klanten die overwegen om zaken met je te gaan doen. 

ISO27001 ISMS eisen

ISO27001 ISMS eisen

Een ISMS kan je zelf opstellen en beheren, maar om je ISMS gecertificeerd te krijgen moeten de processen aantoonbaar aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is vooral belangrijk wanneer er een externe audit plaatsvindt. Daarom volgen veel organisaties in de basis al de ISO 27001 norm waarin een duidelijke structuur en richtlijnen voor een ISMS zijn vastgelegd. 

Bekijk welke normen worden ondersteund

ISMS bij Trustbound GRC

ISMS bij Trustbound GRC

Het opzetten en beheren van een effectief ISMS vraagt betrokkenheid van de hele organisatie. Niet alleen het bestuur moet zich committeren aan de gestelde doelen, ook het lijnmanagement en collega's met uitvoerende taken hebben een rol. Medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid voor het verantwoord omgaan met data, zijn beter in staat om het gevoerde beleid adequaat toe te passen. 

De samenwerking en coördinatie tussen verschillende afdelingen is essentieel voor de beschikbaarheid van eenduidige stuurinformatie voor het management. De effectiviteit van jouw ISMS is daarom sterk afhankelijk van de mate waarin het slaagt om de betrokkenheid van medewerkers en directie te realiseren. 

Risicoanalyse met een helder doel

Risicoanalyse met een helder doel

De beschikbare middelen voor het opzetten en onderhouden van je ISMS zijn per definitie beperkt. En vaak moet je binnen de organisatie ook nog concurreren met andere afdelingen of projecten. Het identificeren en kwantificeren van aansprekende risico's en kansen speelt daarom een cruciale rol binnen het ISMS. Door in kaart te brengen wat de meest reële dreigingen en haalbare verbetermogelijkheden zijn, zet je de beschikbare tijd en middelen gericht in. Bovendien helpt een risicogestuurd behandelplan om de noodzaak van gekozen maatregelen aantoonbaar te maken en het benodigde budget vrij te maken. 

 
TrustBound GRC maakt het makkelijk en snel om de risicoanalyse in je ISMS op te zetten en te onderhouden. We bieden veelgebruikte dreigingskaders, zoals MAPGOOD, aan, die jou helpen om de risico-inventarisatie te structureren en te kaderen. Nadat je een inschatting van een risico hebt gemaakt (kans x impact), stel je eenvoudig het gewenste behandelplan samen. Laat vervolgens de kracht van het platform zijn werk doen en ziet hoe het risico zich in de tijd ontwikkelt. Zo houd je de vinger aan de pols en merk je snel waar je moet bijsturen.

Lees meer over risicomanagement

Risico’s identificeren en beheersen met de Canvas Methode

Risico’s identificeren en beheersen met de Canvas Methode

Iedere organisatie heeft zijn eigen specifieke risico’s. Frameworks als ISO 27001, NEN 7510, AVG en NIS-2 eisen dat je die in kaart brengt. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat de organisatie alert blijft op risico’s in een continu veranderende omgeving, en management en medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor de risico’s op hun afdeling?

De Canvas Methode biedt een aantrekkelijke, laagdrempelige aanpak om teams te activeren op de thema’s Security en Privacy, met een cyclus van 3 workshops. Hiermee identificeer je verborgen risico’s in de bedrijfsprocessen, implementeer je een PDCA cyclus voor voortdurende verbetering en creëer je eigenaarschap in de organisatie.

Trustbound GRC biedt als eerste een integrale oplossing voor de toepassing van deze workshop methode in combinatie met krachtige hulpmiddelen voor verslaglegging en opvolging.

Meer weten?

Wil je een effectief ISMS?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging (en privacy).

Wil je een effectief ISMS?
Eigenaarschap met vertrouwen

Eigenaarschap met vertrouwen

Geef een medewerker eigenaarschap en hij krijgt de verantwoordelijkheid; biedt hem maatwerk binnen de gestelde kaders en hij neemt de regie. 

Een effectief ISMS beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden binnen het managementsysteem. Het is raadzaam om medewerkers daarbij expliciet eigenaarschap te geven, bijvoorbeeld over een proces, een applicatie of een bedrijfsmiddel. Om invulling te geven aan dat eigenaarschap, moet iemand uiteraard wel weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Zorg er dus voor dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden en taken bij het eigenaarschap passen. 

Daarnaast is het goed om te bedenken dat iedere collega zijn rol binnen het ISMS vanuit zijn eigen perspectief zal invullen: vanuit zijn eigen plaats in de organisatie, maar ook vanuit zijn eigen ervaring en kennisniveau. Hou daarom in de communicatie en taakstelling richting collega's voldoende flexibiliteit , zodat hij of zij de toebedeelde verantwoordelijkheid kan inrichten op een manier die aansluit op zijn of haar vaardigheden en de specifieke cultuur van de betreffende afdeling. 

Een ISMS dat de mogelijkheid geeft tot maatwerk, biedt medewerkers de kans om hun verantwoordelijkheden naar eigen inzicht vorm te geven en zelf de regie te voeren over hun eigendom. 

Leer hoe wij het ISMS ondersteunen met Werkpakketten

Meer weten over de oplossingen van TrustBound? Kom alles te weten, van DPIA tot AVG-software.  

Alles op één platform

Is het voor jou ook een frustratie dat alle informatie over het informatiebeveiligingsbeleid, het risicomanagement en de controles niet op één locatie binnen de organisatie wordt verzameld? Ben jij ook altijd uren bezig om informatie en documenten te verzamelen als er een externe audit plaatsvindt? TrustBound biedt een tool waar alle zaken met betrekking tot de GRC onder één dak zit!

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over ISMS

Wat is een ISMS?

ISMS staat voor Information Security Management System en het is een systeem dat eigenlijk geen systeem is. Het is een geheel van beheersprocessen dat continu verbeterd moet worden om de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie op orde te krijgen. Bij een goed proces hoort de juiste documentatie en workflows die in de GRC-tool van TrustBound vastgelegd kunnen worden.

Moet een ISMS aan de ISO 27001 norm voldoen?

Een ISMS kan je zelf opstellen en beheren, maar de processen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is vooral belangrijk wanneer er een externe audit plaatsvindt. Daarom volgen veel organisaties de ISO 27001 norm waarin duidelijke richtlijnen met betrekking tot een ISMS zijn opgesteld.

Waaruit is een ISMS opgebouwd?

Een ISMS is een systeem van processen, documenten, mensen en technologie dat organisaties in staat stelt om informatiebeveiliging te plannen, uit te voeren, controleren en verbeteren (Plan-Do-Check-Act). Binnen een moderne organisatie waar informatiebeveiliging serieus wordt genomen is een ISMS niet meer weg te denken.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

Informatiebeveiliging is belangrijk om gevoelige informatie te beveiligen en de privacy van medewerkers, klanten en partners te beschermen. Duidelijke richtlijnen die in een ISMS zijn opgesteld, kunnen goed worden nageleefd zodat jouw organisatie de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren. Voor zowel medewerkers als klanten en partners is het van belang dat de organisatie op de correcte wijze informatie verzamelt en beschermt. Het kan zelfs een beslissingsfactor zijn voor potentiële kandidaten om bij jouw organisatie te komen werken of voor partners en klanten die overwegen om zaken met je te gaan doen.

Vertrouwd door meer dan 1000 security professionals

Kennis Maken?

Ben jij geïnteresseerd en wil je gericht gesprek over ISMS binnen jouw organisatie?

In een persoonlijk webinar bespreken wij de mogelijkheden. We leggen uit hoe onze tool jouw organisatie kan helpen om alles op orde te brengen wat te maken heeft met informatiebescherming en de privacy van je klanten en medewerkers.

Plan een persoonlijk webinar

Onze belofte

Wat mag je van ons verwachten als je kiest voor TrustBound GRC als basis voor je ISMS?

 1. Meetbaar resultaat binnen enkele weken

  Ons platform werkt als een vliegwiel. Met pasklare templates heb je in korte tijd de basis op orde. Realtime rapportages geven bovendien snel zicht op de grootste risico’s.
 2. Samenwerken wordt vanzelfsprekend

  TrustBound GRC is gericht op samenwerken. Medewerkers uit verschillende teams en disciplines worden verbonden door de eenduidige structuur en gemeenschappelijke doelen.
 3. Je staat er niet alleen voor

  We staan voor je klaar, tijdens de implementatiefase én daarna. Bovendien wordt het TrustBound GRC Platform gedragen door een netwerk van gespecialiseerde Business Partners, waardoor altijd hoogwaardige kennis beschikbaar is voor inhoudelijke vraagstukken.
 4. Verrassend doordacht

  Wij maken al 20 jaar software om het werk van professionals effectiever en leuker te maken. Niet met een eindeloze rij knoppen en schermen, maar met doordachte functies die verrasssen door eenvoud en bijdragen aan de verbetering van je aanpak.