Leveren jullie FG-op-afstand / DPO-as-a-service?

Door het gebruik van het TrustBound GRC Platform kan de Functionaris Gegevenbescherming een deel van zijn taken werkelijk op afstand uitvoeren en is hij voorzien van een gestructureerde werkwijze waardoor toezicht en continuiteit geborgd worden.

Hoe is het TrustBound GRC Platform beveiligd?

Wij begrijpen dat in TrustBound GRC gevoelige gegevens worden opgeslagen. Het TrustBound GRC Platform - en de betrokken leveranciers - zijn dan ook over de hele keten ISO 27001 gecertificeerd.

Waar vindt opslag plaats en wordt dit versleuteld?

De opslag vindt plaats op een dedicated managed hosting platform, dat door onze hosting provider Cyso wordt beheerd en is ondergebracht bij datacenters in Nederland. Bij typisch gebruik van TrustBound GRC worden beperkt persoonsgegevens opgeslagen in de werkomgeving. Over het algemeen zijn verwerkte persoonsgegevens beperkt tot de namen en contactgegevens van contactpersonen, daarom is ervoor gekozen om de meeste gegevens in de database niet versleuteld op te slaan. Uiteraard zijn de verbindingen met de applicatie wel versleuteld (SSL-certificaten).

Hoe is de geheimhouding met betrekking tot bedrijfs- en persoonsgegevens geregeld?

Medewerkers van TrustBound met toegang tot persoonsgegevens hebben een contractuele geheimhoudingsclausule. Daarnaast vraagt TrustBound van iedere medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Is er de mogelijkheid tot multifactor authenticatie?

Multi-factor authenticatie (MFA) is beschikbaar in TrustBound GRC, evenals een koppeling met Active Directory / Office365.

Probeer TrustBound GRC gratis

Start jouw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.