Informatiebeveiliging en Privacy voor de overheid

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoordingsplicht aangescherpt en moeten ook gemeenten aantoonbaar voldoen aan de vereisten van de privacywet. TrustBound GRC is dé online werkomgeving voor AVG en informatiebeveiliging bij de gemeente. Onderhoud het register van verwerkingen, beheer risico’s en DPIA’s, en betrek medewerkers in de organisatie bij de volledige Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus.

Verwerkingen van persoongegevens van burgers & medewerkers

Gemeenten verwerken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken grote hoeveelheden persoonsgegevens van burgers en andere betrokkenen. Naast de standaard taken variëren ze enorm en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verwerken van een kenteken bij kenteken-parkeren, het bijhouden hoeveel afval er weggegooid wordt via een pas, of het ondersteunen van burgers ter uitvoering van gevoelige processen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Ook is elke gemeente verantwoordelijk voor het beheren en verstrekken van persoonsgegevens die in de basisregistratie personen (BRP) staan. Naast de verwerkingen van persoonsgegevens van burgers is het ook van belang dat de persoonsgegevens van de medewerkers in dienst, ambtenaren en andere medewerkers, zorgvuldig verwerkt worden. Er is steeds behoefte aan een duidelijk en actueel overzicht met welke persoonsgegevens verwerkt worden en hoe deze verwerkingen eruitzien.

TrustBound GRC, het privacy platform voor gemeenten

Het VNG heeft een aanzet tot een verwerkingsregister voor gemeenten gepubliceerd. In het TrustBound GRC Platform hebben wij dit register als leidraad genomen. Gezamenlijk met een zevental samenwerkende gemeenten is het register doorontwikkeld om het niveau van privacy compliance naar een hoger niveau te tillen. Hieruit is een nieuw template ontstaan dat voor iedere gemeenten vrij te (her)gebruiken is.

Waarborg privacy in de ontwikkeling van Smart Cities

"De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een verkennend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van Smart Cities. De AP kijkt hierbij naar de manier waarop gemeenten in de ontwikkelingsfase omgaan met de privacy van bewoners en bezoekers. Smart Cities zijn stedelijke gebieden die met technologie oplossingen vinden voor bijvoorbeeld mobiliteit, energie, veiligheid of huisvesting. Gemeenten zoeken in toenemende mate naar datagedreven oplossingen.

Voordat gemeenten Smart City-toepassingen ontwikkelen, moeten zij in kaart brengen welke privacyrisico’s daarbij komen kijken. Deze moeten zij beheersbaar maken vóór de start van de verwerking van de persoonsgegevens. Dit kan met een specifiek instrument, een ‘data protection impact assessment’ (DPIA)."

Kwaliteit en normen ondersteund

Organiseer je compliance met standaarden als BIO en ISO27001 via het uitgebreide normenpakket. Bewerk de standaarden tot specifieke maatregelen voor jouw organisatie en beheer de voortgang via de toegankelijke online omgeving. Het TrustBound GRC Platform helpt jou om je gespecialiseerde kennis te vertalen naar begrijpelijke actiepunten, waardoor voor je collega's het voldoen aan normen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van hun eigen werkproces. Beloon je organisatie met overzichtelijk rapportages voor het managment en op lokaal niveau.

Neem nu contact op en profiteer van een volledig gevuld verwerkingsregister en gespecialiseerde DPIA's!

Probeer TrustBound gratis!

Start je proefabonnement voor jouw gemeente
en ervaar zelf de voordelen.

Start nu gratis!

TrustBound voor jouw gemeente?

TrustBound werkt intensief samen met verschillende gemeenten in een regionaal samenwerkingsverband. Binnen deze samenwerking wordt kennis en techniek gezamenlijk ontwikkeld om tot de beste ondersteuning voor professionals te komen. Wil je een van onze specialisten of referenties spreken? Neem dan nu contact op.