Governance, Risk en Compliance voor de overheid

TrustBound GRC is dé online werkomgeving voor de registratie van processen en verwerkingen, het beheren van risico's en maatregelen en het organiseren van audits en toezicht. 

Onderhoud de kwaliteit van je organisatie en betrek medewerkers bij de volledige Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus.

Compleet GRC-platform voor de Overheid

Het TrustBound GRC platform is ingericht met modules voor risicomanagement, auditing, beheer van normen en toetsingskaders en biedt verschillende functies voor monitoring en rapportages. De module voor auditing en controle ondersteunt naast IT-audits in recente versies ook financiële, operationele en thematische onderzoeken.

TrustBound GRC brengt de activiteiten rond risicomanagement, interne beheersing en interne controle samen en zorgt daarmee voor een integrale benadering, die de VIC efficiënter en effectiever maakt.

Kwaliteit en normen ondersteund

TrustBound GRC is sinds de lancering in 2017 uitgegroeid tot een van de meest volledige en best gewaardeerde GRC-tools van Nederland.

Organiseer je compliance met standaarden als Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Privacy Baseline van de IBD via het uitgebreide normenpakket. Bewerk de standaarden tot specifieke maatregelen voor jouw organisatie en beheer de voortgang via de toegankelijke online omgeving.

Het TrustBound GRC Platform helpt jou om je gespecialiseerde kennis te vertalen naar begrijpelijke actiepunten, waardoor voor je collega's het voldoen aan normen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van hun eigen werkproces.

Beloon je organisatie met overzichtelijk rapportages voor het managment en op lokaal niveau.

Waarom TrustBound GRC bij de Overheid?

Waarom TrustBound GRC bij de Overheid?

 1. Optimaliseert de onderlinge samenwerking
 2. Verrassend doordachte functionaliteit
 3. Ondersteunt AVG registraties, beheer van risico en maatregelen én Interne audit (VIC)
 4. Wij staan voor je klaar en helpen waar nodig
 5. Vertrouwd door meer dan 1000 professionals

TrustBound GRC, het privacy platform voor gemeenten

Het VNG heeft een voorbeeld van een verwerkingsregister voor gemeenten gepubliceerd. In het TrustBound GRC Platform is dit register als leidraad genomen. Gezamenlijk met een zevental samenwerkende gemeenten is het register doorontwikkeld om het niveau van privacy compliance naar een hoger niveau te tillen. Hieruit is een nieuw template ontstaan dat voor iedere gemeenten vrij te (her)gebruiken is.

Deze gemeenten gebruiken TrustBound GRC

Wil je snel verbeteren?

Download onze whitepaper over het eenvoudig opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging en privacy met gebruiksvriendelijke GRC-Software.

Wil je snel verbeteren?

Visie

Vier kernwaarden zijn leidend bij de ontwikkeling van het platform:

 1. Interne kennisdeling = beter samenwerken

  TrustBound bevordert de samenwerking tussen medewerkers. Door het werken met gemeenschappelijke terminologie en centrale beschikbaarheid van informatie werken afdelingen binnen een organisatie beter samen, wat leidt tot hogere efficiëntie en kwaliteit.

  Het beheersen van risico’s en implementatie van beheersmaatregelen vindt plaats in nauwe afstemming met proces- en domeineigenaren. Het platform faciliteert gerichte monitoring van de resultaten uit audits, zodat bevindingen daadwerkelijk leiden tot aantoonbare verbetering van processen.

 2. Externe kennisdeling = sneller leren

  TrustBound verbindt specialisten ook buiten de eigen organisatie. Door de uniformerende manier van werken en het actief samenbrengen van partijen (gemeenten), zorgen wij ervoor dat kennis kan worden gedeeld op strategisch, maar ook op operationeel niveau.

  In periodieke overleggen met gebruikers van het platform bij gemeenten wordt gemeenschappelijke kennis ontwikkeld en gedeeld. Dit resulteert in gedeelde kennisobjecten zoals bijvoorbeeld frameworks op maat en specifieke sets met normeisen. Door het standaardiseren van de technische basis wordt het onderling kennisdelen vereenvoudigd en bevorderd.

  De gebruikersgroepen worden ook ingezet voor het bespreken en valideren van functionele wensen en de doorontwikkeling van het platform.

 3. Continuous delivery = continu verbeteren

  Het TrustBound GRC-platform is een SaaS-dienst en wordt ontwikkeld op basis van continuous delivery,  een werkmethode met frequente updates en geautomatiseerde leverprocessen. Dit betekent onder meer dat nieuwe functies, na het succesvol doorlopen van de kwaliteitscontrole van de ontwikkelaar, direct beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers van het platform.

 4. Dynamische roadmap = inspringen op ontwikkelingen

  TrustBound werkt met een dynamische release-kalender, de Roadmap, waarin releases thematisch worden gepland. De release-kalender kent voor de komende periode de volgende ambities:

  Ondersteuning voor ESG beleid en beheer van integrated reporting ten aanzien van duurzaamheid (in samenwerking met Flynth accountants)

  Aansluiting op ontwikkelingen in geavanceerd Identity and Acces Management (IAM) voor gemeenten.

TrustBound voor jouw gemeente?

TrustBound werkt intensief samen met verschillende gemeenten in een regionaal samenwerkingsverband. Binnen deze samenwerking wordt kennis en techniek gezamenlijk ontwikkeld om tot de beste ondersteuning voor professionals te komen. Wil je een van onze specialisten of referenties spreken? Neem dan nu contact op.