Unieke combinatie van Knoppen en Kennis

Het TrustBound GRC Platform is gebouwd op de gedachte dat een doeltreffende GRC-applicatie veel méér is dan een verzameling kleurrijke knoppen op je scherm. Met TrustBound GRC kies je voor een platform dat jou helpt om het groeipad voor jouw organisatie uit te stippelen en te vertalen naar concrete acties.

Bij iedere stap van die groei bieden wij jou de hulpmiddelen die je nodig hebt. Soms is dat een doordacht instrument of intelligente rapportage, soms is dat in de vorm van inhoudelijke kennis of een breed gedragen kader. Zo vormt het TrustBound GRC platform zich naar de behoeften van jouw organisatie.

Meer dan 20 jaar ervaring met kennissystemen

Meer dan 20 jaar ervaring met kennissystemen

Het TrustBound GRC Platform is ontstaan uit Thirdwave, hét bureau voor maatwerk kennissystemen in de Cloud. Thirdwave ontwikkelt al meer dan 20 jaar cloud applications, al noemden we die 20 jaar geleden nog gewoon webapplicaties.

Thirdwave ontwikkelt hoofdzakelijk applicaties voor kennisintensieve organisaties. Denk aan uitgevers, brancheorganisaties en uitvoerende overheidsinstanties. In kennissystemen moeten teksten toegankelijk zijn: vindbaar, leesbaar en voorzien van de juiste context. Het moet meteen duidelijk zijn wat je moet doen.

TrustBound GRC: ontwikkeld vanuit de praktijk

Na 15 jaar ontwikkelen van kennissystemen kiest Thirdwave er in 2015 voor om zich te certificeren tegen ISO 27001, de norm voor informatiebeveiliging. In die tijd is dat vrij ongebruikelijk voor een internetbureau. Wij hebben zelf geleerd om te werken met de norm en het inrichten van processen. In aanloop naar de AVG combineerden we die kennis met onze achtergrond – Thirdwave is opgericht door juristen – tot een zelfstandig bureau: Thirdwave Privacy Compliance Solutions.

De beste GRC tooling

Als ontwikkelaars van software doen we wat in ons DNA zit: we ontwikkelen AVG software om het beheer van privacy-zaken te regelen. TrustBound GRC is de online applicatie voor het gezamenlijk bijhouden van een register van verwerkingen en een module voor de DPIA.Al snel werden onze klanten enthousiast over de applicatie en groeide de vraag om PCC te gebruiken. Daarop hebben wij de strategische keuze gemaakt: het ontwikkelen van het beste pakket voor beheer van privacy en informatiebeveiliging.

Compleet en volledig

In een aantal jaar is PCC uitgegroeid tot een volledige GRC-suite. Bij het vergemakkelijken van AVG-beheer willen onze gebruikers werken met normen en toetsingskaders: ISO27001, NEN7510, BIO en de Toetsingskaders voor Onderwijs. Natuurlijk volgden modules voor risicobeheer, auditprogramma’s en rapportages. Steeds gericht om jou in elke fase te helpen bij betrekken van de juiste medewerkers in de organisatie.

TrustBound Kennispartners: een sterke combinatie

TrustBound Kennispartners: een sterke combinatie

TrustBound werkt vanaf het begin samen met Kennispartners, waardoor het platform door veel verschillende specialisten in verschillende sectoren wordt gebruikt. De goede samenwerking met deze Kennispartners vinden wij essentieel voor de doorontwikkeling van het platform; door met elkaar in gesprek te blijven en kennis te delen, leren we nieuwe strategieën en werkwijzen kennen en brengen we de ondersteunde functionaliteit naar een hoger niveau.

Privacy Control Center wordt TrustBound GRC

Nu bedienen we de volledige PDCA-cyclus voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming en bieden we een van de meest complete platformen op de markt voor het ondersteunen van het ISMS en PMS. De naam Privacy Control Center zijn we eigenlijk ontgroeid en daarom hebben we gekozen voor een nieuw label.

Vertrouwen is wat ons betreft het doel dat alle activiteiten verbindt. Vertrouwen van je klanten en medewerkers dat je zorgvuldig met gegevens omgaat, vertrouwen van het management dat ze de organisatie op de juiste manier kunnen sturen, en vertrouwen in jezelf dat je je kennis en expertise op de meeste effectieve manier kan inzetten.

Samen "Op weg naar Vertrouwen": TrustBound.

Professional centraal

Bij TrustBound gaan wij ervanuit dat iedere professional gemotiveerd is om zijn eigen resultaten te verbeteren. Daarom moet je die helpen met concrete afspraken, die passen bij zijn of haar verantwoordelijkheden. Dat geldt niet alleen voor de CISO/DPO, maar ook voor het management en andere functies. Maak ze bewust van reële kansen en bedreigingen en reik ze haalbare verbeteringen aan. Zo maak je samenwerken aan kwaliteit makkelijker en effectiever.

Heb je vragen over het TrustBound GRC Platform?

Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden.