Informatiebeveiliging en Privacy voor Onderwijs

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht onderwijsinstellingen om de bescherming van persoonsgegevens aantoonbaar goed te regelen. Primair en Voortgezet Onderwijs, beroepsopleidingen en universiteiten, voor alle gelden de wettelijke verplichtingen onverkort. De meeste scholen verwerken vergelijkbare sets persoonsgegevens van leerlingen of studenten, medewerkers en vaak ook van ouders of verzorgers. Het TrustBound GRC Platform biedt ondersteuning door het aanbieden van een gestandaardiseerde methode, gebaseerd op de richtlijnen van Surf en Kennisnet.

Verwerkingen vastleggen in register

Vanaf het moment van inschrijven van een leerling bij een school worden persoonsgegevens verwerkt. Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en maken zij gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn verantwoordelijk om de persoonsgegevens van de leerlingen, ouders en het personeel zorgvuldig te verwerken en beschermen en dat vastleggen.

Verantwoordingsplicht

De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de scholen om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. De verantwoordingsplicht houdt in dat je moet kunnen aantonen dat jouw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Dit houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht leveren scholen een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de privacy van het personeel, ouders en leerlingen.

Naast de verantwoordingsplicht, gelden in het onderwijs ook de volgende regels:

 • De school mag alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het doel.
 • De persoonsgegevens die verwerkt worden, moeten juist zijn.
 • De beveiliging en de toegang tot de persoonsgegevens is goed beveiligd.
 • De school registreert de verschillende processen in een register van verwerkingen.
 • De ouders en leerlingen hebben het recht op dataportabiliteit. Hiermee kunnen zij de gegevens meenemen naar een andere school.

Gratis lespakket van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lespakket ontwikkeld om kinderen van groep 7 en 8 meer te leren over het grondrecht op privacy. Het pakket leert kinderen wat persoonsgegevens zijn, waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens en leren welke privacyrechten zij hebben. Op de website van de AP vind je de gratis lessenserie over Privacy.

Een handige tool voor een overzichtelijke administratie

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee je als school aan de informatie- en verantwoordingsplicht voldoet. Zo moet de school een verwerkingsregister bijhouden en mag de school alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het doel.

Het dashboard in TrustBound GRC geeft jou een overzicht van de stand van zaken van de privacyactiviteiten in de school. TrustBound GRC geeft inzicht in het privacybeleid van de school, door een duidelijk overzicht te geven van de verschillende aspecten die bij het beheer van privacyzaken aan de orde komen. Met TrustBound GRC kun je ouders, leerlingen en medewerkers eenvoudig informeren.

Met TrustBound GRC heb je een duidelijk overzicht van alle documentatie rondom de bescherming van persoonsgegevens:

 • Voorbeeldregister met Verwerkingsactiviteiten
  Hoeveel verwerkingsactiviteiten registreert de school? Op hoeveel verwerkingen is een risicoanalyse uitgevoerd en op welke verwerkingen is nog geen analyse gedaan?
 • DPIA / PIA / Risicoanalyse
  Hoeveel risicoanalyses worden er op dit moment uitgevoerd en hoeveel DPIA’s zijn afgerond?
 • Geïdentificeerde risico’s
  Hoeveel risico’s zijn er blootgelegd in de school en wat is de classificatie van deze risico’s?
 • Maatregelen
  Welke maatregelen zijn benoemd en wat is de typering van deze maatregelen?

Benieuwd geworden naar alle mogelijkheden van het TrustBound GRC Platform? Klik hier om een gratis proefaccount aan te maken, of schrijf je in voor een webinar. Het webinar is gericht op het inrichten van AVG-beheer in de praktijk en wordt elke maandagavond om 20.30 uur of op donderdagmiddag om 13.00 uur gegeven. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Ervaar nu gratis het gemak van TrustBound

Start jouw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.

Start nu gratis!