Het platform dat met je meegroeit

Doelgericht
samenwerken

Overtuigende
inzichten

Begin klein en laat je verrassen door de flexibele tools die je helpen om continue verbetering makkelijker en leuker te maken.
Lees meer over stapsgewijs verbeteren
Breng de kennis van verschillende teams samen in één omgeving en werk gericht samen aan heldere doelen.
Lees meer over samenwerken
Maak indruk met kleurrijke rapportages die zijn afgestemd op de informatiebehoefte van je collega’s en het management.
Lees meer over inzichten op maat
Stapsgewijs verbeteren

Stapsgewijs verbeteren

Het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy gaat met kleine stappen. Onze software helpt jou om een stip op de horizon te zetten en de acties uit te zetten die nodig zijn om daar te komen.

Hoe het groeipad eruitziet voor jouw organisatie, hangt af van het volwassenheidsniveau. Voor iedere stap - klein of groot - kun je erop vertrouwen dat het TrustBound platform verrassend doordachte gereedschappen heeft, die de reis makkelijker en leuker maken.

Plan een online demo en laat je verrassen!

Doelgericht samenwerken: Doorbreek de versnippering!

Doelgericht samenwerken: Doorbreek de versnippering!

Met TrustBound GRC breng je alle informatie over informatiebeveiliging en privacy samen in één omgeving. Daarmee creëer je overzicht en rust in de organisatie. Bovendien kun je collega's betrekken bij de processen of systemen die binnen hun invloedsfeer liggen en de informatievoorziening afstemmen op hun behoefte.

Op die manier geef je collega's het vertrouwen om vanuit hun eigen discipline een zichtbare bijdrage te leveren aan de gestelde doelen.

Start je gratis proefabonnement en ervaar zelf het gemak.

Overtuig met inzichten op maat

Overtuig met inzichten op maat

De manier waarop iemand kijkt naar informatiebeveiliging, privacy en kwaliteitsbeheer in het algemeen, hangt nauw samen met zijn of haar rol in de organisatie. Daarom varieert ook de informatiebehoefte per afdeling en per team.

Met TrustBound GRC maak je eenvoudig rapportages op maat, waarmee je teams - op managementniveau of op de werkvloer - bedient met informatie die is afgestemd op hun kennisdomein en behoefte. Je stelt hen in staat om geïnformeerde besluiten te nemen en de juiste keuzes te maken.

Plan nu een online demo

Alle activiteiten in één platform

Met praktijkgerichte modules ondersteunt TrustBound GRC jou bij alle aspecten van het beveiligen en beschermen van (persoons)gegevens. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie direct helder, zodat je gericht kan sturen op elk niveau.

Verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

Eigenschappen TrustBound

TrustBound GRC is een blijvende oplossing voor het beschermen van gegevens door het structureel vastleggen en toetsen van jouw processen en beschermingsmaatregelen. Je hebt duidelijk zicht op de risico's en borgt de continuïteit van jouw organisatie.

Beleid en organisatie

Implementatie van gegevensbescherming stelt specifieke eisen aan de manier waarop jouw organisatie met gegevens omgaat; de eerste stap is het opstellen van een beleid. Als je daarnaast structureel persoonsgegevens verwerkt, ben je verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. TrustBound GRC begeleidt jou en jouw medewerkers bij dit proces.

Passende workflows

TrustBound GRC geeft jouw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van beleid, administratie van activiteiten en het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA's, tot en met het behandelen van risico's en het monitoren van de maatregelen. Compliance en het voldoen aan normen of een toetsingskader zijn leidend.

Beter beschermd

Met een compliance programma worden de gegevens van jouw organisatie beter beschermd. Dat is goed voor jou en ook voor jouw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met (persoons)gegevens bied je jouw klanten de kwaliteit die ze van jou verwachten. TrustBound GRC helpt jouw organisatie bij het vertalen van beleid naar gerichte en haalbare takenpakketten, die een meetbare bijdrage leveren aan jouw strategische doelstellingen.

Ben je CISO of DPO?

In een persoonlijk webinar demonstreren wij het volledige pakket. Aansluitend krijg je een maand gratis proeftijd om zelf de voordelen van het TrustBound GRC Platform te ervaren. Profiteer van best practices in Zorg, Overheid en Zakelijke dienstverlening.

Pakketten

TrustBound GRC is verkrijgbaar in verschillende op jouw organisatie afgestemde pakketten. Maak gebruik van de gratis proefperiode met alle modules om de juiste keuze voor jouw organisatie te maken.

Blog

Verhalen uit de praktijk
Wat is een ISMS?
TrustBound GRC als vliegwiel voor jouw ISMS
Wat is een ISMS?
Logo van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - de AVG - vergroot de bevoegdheden en slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de handhaving van en het toezicht op de GDPR in Nederland. Dit is onder meer merkbaar in de strengere eisen omtrent het registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Het is dus zaak om goed op de privacywetgeving te anticiperen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie AVG compliant is.

TrustBound zorgt dat uw organisatie een passend antwoord heeft op het AVG vraagstuk.