Het platform dat met je meegroeit

Begin klein en laat je verrassen door de flexibele tools die je helpen om continue verbetering makkelijker en leuker te maken.
Lees meer over stapsgewijs verbeteren

Doelgericht samenwerken

Breng de kennis van verschillende teams samen in één omgeving en werk gericht samen aan heldere doelen.
Lees meer over samenwerken

Overtuigende inzichten

Maak indruk met kleurrijke rapportages die zijn afgestemd op de informatiebehoefte van je collega’s en het management.
Lees meer over inzichten op maat
Stapsgewijs verbeteren

Stapsgewijs verbeteren

Het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy gaat met kleine stappen. Onze software helpt jou om een stip op de horizon te zetten en de acties uit te zetten die nodig zijn om daar te komen.

Hoe het groeipad eruitziet voor jouw organisatie, hangt af van het volwassenheidsniveau. Voor iedere stap - klein of groot - kun je erop vertrouwen dat het TrustBound platform verrassend doordachte gereedschappen heeft, die de reis makkelijker en leuker maken.

Plan een online demo en laat je verrassen!

Doelgericht samenwerken: Doorbreek de versnippering!

Doelgericht samenwerken: Doorbreek de versnippering!

Met TrustBound GRC breng je alle informatie over informatiebeveiliging en privacy samen in één gebruiksvriendelijke omgeving. Daarmee creëer je overzicht en rust in de organisatie. Bovendien kun je collega's betrekken bij de processen of systemen die binnen hun invloedsfeer liggen en de informatievoorziening afstemmen op hun behoefte.

Op die manier geef je collega's het vertrouwen om vanuit hun eigen discipline een zichtbare bijdrage te leveren aan de gestelde doelen.

Start je gratis proefabonnement en ervaar zelf het gemak.

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Overtuig met inzichten op maat

Overtuig met inzichten op maat

De manier waarop iemand kijkt naar informatiebeveiliging, privacy en kwaliteitsbeheer in het algemeen, hangt nauw samen met zijn of haar rol in de organisatie. Daarom varieert ook de informatiebehoefte per afdeling en per team.

Met TrustBound GRC maak je eenvoudig rapportages op maat, waarmee je teams - op managementniveau of op de werkvloer - bedient met informatie die is afgestemd op hun kennisdomein en behoefte. Je stelt hen in staat om geïnformeerde besluiten te nemen en de juiste keuzes te maken.

Plan nu een online demo

Alle activiteiten in één platform

Met praktijkgerichte modules ondersteunt TrustBound GRC jou bij alle aspecten van het beveiligen en beschermen van (persoons)gegevens. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie direct helder, zodat je gericht kan sturen op elk niveau.

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie
Logo van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - de AVG - vergroot de bevoegdheden en slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de handhaving van en het toezicht op de GDPR in Nederland. Dit is onder meer merkbaar in de strengere eisen omtrent het registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Het is dus zaak om goed op de privacywetgeving te anticiperen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie AVG compliant is.

TrustBound zorgt dat uw organisatie een passend antwoord heeft op het AVG vraagstuk.