highlight

Privacy Control Center wordt TrustBound GRC

Met PCC regel je al veel méér dan alleen je privacybeleid. PCC is uitgegroeid tot een volwaardig platform voor Governance, Risk & Compliance. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een naam die recht doet aan onze ambitie om jou met doordachte oplossingen te helpen bij het behalen van je doelstellingen voor informatieveiligheid en vertrouwen.

Lees hier waarom we hebben gekozen voor de naam "TrustBound GRC".

Van kinderschoenen tot PDCA

Het maakt niet uit wat je startpunt is of waar je ambitie ligt. TrustBound GRC helpt om het groeipad van jouw organisatie uit te stippelen en te vertalen naar concrete acties.

Bij iedere stap biedt het platform jou de hulpmiddelen die je nodig hebt.

Verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

Eigenschappen TrustBound

TrustBound GRC is een blijvende oplossing voor het beschermen van gegevens door het structureel vastleggen en toetsen van jouw processen en beschermingsmaatregelen. Je hebt duidelijk zicht op de risico's en borgt de continuïteit van jouw organisatie.

Beleid en organisatie

Implementatie van gegevensbescherming stelt specifieke eisen aan de manier waarop jouw organisatie met gegevens omgaat; de eerste stap is het opstellen van een beleid. Als je daarnaast structureel persoonsgegevens verwerkt, ben je verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. TrustBound GRC begeleidt jou en jouw medewerkers bij dit proces.

Passende workflows

TrustBound GRC geeft jouw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van beleid, administratie van activiteiten en het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA's, tot en met het behandelen van risico's en het monitoren van de maatregelen. Compliance en het voldoen aan normen of een toetsingskader zijn leidend.

Beter beschermd

Met een compliance programma worden de gegevens van jouw organisatie beter beschermd. Dat is goed voor jou en ook voor jouw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met (persoons)gegevens bied je jouw klanten de kwaliteit die ze van jou verwachten. TrustBound GRC helpt jouw organisatie bij het vertalen van beleid naar gerichte en haalbare takenpakketten, die een meetbare bijdrage leveren aan jouw strategische doelstellingen.

Ben je CISO of DPO?

In een persoonlijk webinar demonstreren wij het volledige pakket. Aansluitend krijg je een maand gratis proeftijd om zelf de voordelen van het TrustBound GRC Platform te ervaren. Profiteer van best practices in Zorg, Overheid en Zakelijke dienstverlening.

Pakketten

TrustBound GRC is verkrijgbaar in verschillende op jouw organisatie afgestemde pakketten. Maak gebruik van de gratis proefperiode met alle modules om de juiste keuze voor jouw organisatie te maken.

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Logo Gemeente Hoorn
Logo HSN
Logo Mplus
Logo Vakmedianet
Logo Westfriesland
Logo KIEN-ICT
Logo NVM
Logo Newomij
Logo Privaty
Logo De Functionaris
Logo PrivacyBased
Logo Privix
Logo Molenaar&Plasman
Logo Wannee Group
Logo Gemeente Medemblik
Logo Gemeente Breda
Logo Gemeente Schagen
Logo Gemeente Enkhuizen
Logo Werksaam
Logo De Som
Logo Stedebroec
Logo Middin
Logo Ons Tweede Huis
Logo Ipse De Bruggen
Logo CVO-AV
Logo Hogeschool Saxion
Logo Agora
Logo OSVS
Logo Pierson College
Logo MKB Brandstof
Logo Royal Smilde
Logo Diergaarde Blijdorp
Logo EMG
Logo Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Logo SED
Logo NPRC
Logo Schuurman bv

Blog

Verhalen uit de praktijk
Van uitgebreid kennissysteem naar complete GRC-tool | Wie zijn wij | TrustBound
Van uitgebreid kennissysteem naar een complete GRC-tool
Privacy Shield, Schrems-II, Juridische achtergrond
Privacy Shield ongeldig door Schrems-II: kan ik clouddiensten nog gebruiken?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - de AVG - vergroot de bevoegdheden en slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de handhaving van en het toezicht op de GDPR in Nederland. Dit is onder meer merkbaar in de strengere eisen omtrent het registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Het is dus zaak om goed op de privacywetgeving te anticiperen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie AVG compliant is.

TrustBound zorgt dat uw organisatie een passend antwoord heeft op het AVG vraagstuk.