Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is één van de basiselementen van het beheer en is integraal gekoppeld met de andere onderdelen van het TrustBound GRC Platform. Er is een koppeling met het overzicht van leveranciers en systemen, zodat de gehele keten van verwerkingspartners inzichtelijk wordt. De gegevens van het verwerkingsregister worden gekoppeld aan het uitvoeren van een risicoanalyse of PIA / DPIA zodat deze gericht en efficiënt uitgevoerd worden.

Tot slot geeft het verwerkingsregister een duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden, die worden gekoppeld aan de taken en het beheer van de procedures om de bescherming van privacy in jouw organisatie te borgen.

TrustBound GRC beschikt over templates met voorbeeldregisters voor Onderwijs, Zorg, Overheid en Zakelijke dienstverlening; zo ga jij vliegend van start met het inrichten van jouw administratie.

Illustratie
Het overzicht van processen geeft je direct inzicht in de status en complexiteit van de verwerkingen in jouw organisatie.

Bekijk de andere functies

Verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie