De privacy van onze bezoekers en klanten is voor ons een serieuze aangelegenheid. Zo ook jouw privacy. Met dit Privacy Statement informeren wij jou over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van dit Privacy Statement.

Welke gegevens verzamelen wij?

Gegevens die jij aan ons verstrekt

Wanneer je deze Website gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt via één van de formulieren op deze Website, dan verstrek je aan ons mogelijkerwijs gegevens die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • jouw naam;
 • jouw adres, e-mailadres of telefoonnummer;
 • gegevens over jouw organisatie, zoals de rechtsvorm en het aantal medewerkers.

Gegevens die automatisch verzameld worden

Wanneer je onze Website gebruikt, dan verzamelen wij informatie over de manier waarop jij de Website gebruikt en over het apparaat waarmee je de Website bezoekt. Deze informatie is op zichzelf niet herleidbaar tot jou. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • de datum en tijd dat je de Website hebt bezocht;
 • jouw IP adres en het land of de locatie waar jij je bevindt;
 • informatie over de browser die je gebruikt;
 • de wijze waarop jij de website gebruikt, zoals de volgorde van de pagina's die je bezoekt.

Op welke manier gebruiken wij jouw gegevens?

TrustBound kan de verzamelde gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • om te reageren op verzoeken of commentaren die jij hebt ingestuurd;
 • om de juiste werking van de Website en de functionaliteit van de Website te waarborgen;
 • om de Website te verbeteren, specifiek voor jou, maar ook voor gebruikers van de Website in het algemeen;
 • ten behoeve van analyse en het herkennen van trends in het gebruik van de Website.

Op welke manier delen wij jouw gegevens met derden?

De persoonsgegevens die wij van jouw hebben verzameld, worden gedeeld in de volgende gevallen:

 • uitbaten van de Website: wij delen jouw gegevens met derden, als en voor zover dat nodig is om de Website te kunnen aanbieden;
 • op verzoek: wij delen jouw gegevens met derden op jouw uitdrukkelijke verzoek;
 • bedrijfsovername: wanneer een derde partij alle of een substantieel deel van de activa van TrustBound overneemt, dan worden de persoonsgegevens en andere gegevens die wij verzameld hebben met betrekking tot het gebruik van de Website, mogelijkerwijze overgedragen aan die partij. In het geval van een faillissement of reorganisatie, worden de gegevensbestanden mogelijk aangemerkt als bezit en als zodanig verkocht of overgedragen aan derden;
 • wettelijke verplichting of bescherming van TrustBound en anderen: we houden het recht voor om jouw persoonsgegeven te delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of dit noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; (2) onze rechten of eigendommen, de Website of andere gebruikers te beschermen; (3) onderzoek uit te voeren of maatregelen te nemen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, of potentiële bedreiging van de fysieke veiligheid van personen, te voorkomen of beëindigen;
 • leveranciers: wij zetten externe leveranciers in om namens ons bepaalde diensten uit te voeren, zoals de hosting van de Website, het opslaan en het doorsturen van gegevens en het uitvoeren van statistische (web)analyse op gegevens. In het kader van deze dienstverlening delen we met deze leveranciers persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor deze leveranciers om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze externe leveranciers zijn contractueel gebonden aan specifieke afspraken, waarin is vastgelegd dat zij persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor enig ander doel dan het aanbieden van de overeengekomen dienst. Bovendien mogen zij de persoonsgegevens onder geen beding delen met andere partijen;
 • overheidsinstanties: Wij kunnen jouw persoonsgegeven delen met een overheidsinstantie, indien er op ons een wettelijke verplichting rust om dat te doen.

Minderjarigen

Deze Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die minimaal 18 jaar oud zijn en die volledig handelingsbekwaam zijn. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen, waarvan we weten dat ze minderjarig zijn.

Cookies en aanverwante technieken

Wij gebruiken cookies om statistieken over het gebruik van deze Website te verzamelen. Wanneer er op deze Website een mogelijkheid is om in te loggen, dan gebruiken wij een cookie om bij te kunnen houden dat je ingelogd bent.

Cookies zijn kleine bestanden, die door een website naar jouw computer worden verzonden en door jouw browser worden opgeslagen. In deze bestanden staan gegevens, waarmee jouw bezoek aan de Website kan worden afgestemd op jouw gebruik en/of voorkeuren.

De cookies worden beheerd via de manager Cookie Code. Hier kan de informatie over de cookies vinden en de zelf je voorkeuren voor het plaatsen van cookies aanpassen.

Indien gewenst kun je jouw browser instellen om cookies van onze Website, of cookies van alle websites, te weigeren. Wanneer jouw browser de sessie-cookie weigert, dan werken onderdelen van de website echter niet meer naar behoren, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te loggen.

Waar worden jouw gegevens gebruikt?

TrustBound is gevestigd in Nederland. De verwerking van jouw persoonsgegevens is dan ook gebonden aan de hoge beschermingsmaatstaven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle kritische leveranciers van TrustBound, waaronder de hosting provider, zijn gevestigd in Europa. Voor het meten en de analyse van het gebruik van de Website worden diensten ingezet van Google (Google Analytics en Google Tag Manager); het gaat in dat geval om geanonimiseerde gegevens.

Verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens

Indien jij inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, dan kun je via support@trustbound.com een verzoek insturen. Geef daarbij dan duidelijk aan dat het gaat om een inzageverzoek. Vul bovendien je volledige naam in, en het e-mailadres en telefoonnummer waarop wij jou overdag kunnen bereiken. Op gelijke wijze kun je ook een verzoek insturen om jouw gegevens bij te werken of te verwijderen.

Houd er rekening mee dat wij jou om aanvullende gegevens zullen vragen, voordat wij aan het inzageverzoek kunnen voldoen. Op die manier voorkomen wij dat kwaadwillenden jouw persoonsgegevens zonder jouw medeweten opvragen.

TrustBound hoeft niet aan jouw verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Beveiliging persoonsgegevens

TrustBound gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele ingeschakelde leveranciers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Echter, gezien de aard van het internet als wereldwijd openbaar communicatienetwerk, kunnen we nooit garanderen dat persoonsgegevens, hetzij tijdens de overdracht, hetzij opgeslagen op onze systemen of anderszins in onze macht, absoluut veilig zijn tegen ongeautoriseerde toegang door derden, zoals hackers.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten.TrustBound is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging privacy statement

Wij zullen deze privacyverklaring periodiek aanpassen aan eventuele wijziging van omstandigheden, gewijzigde regelgeving of veranderingen in techniek of ons privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Hoe kun je ons bereiken

Als je vragen hebt over ons privacy-beleid, dan kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres support@trustbound.com.

Laatste wijziging van deze privacyverklaring: 02 februari 2022

Bekijk de andere functies

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie