Bedrijfsdoelstellingen leidend

Het implementeren van een norm, of het volgen van een sectoraal toetsingskader, start met het analyseren van de bedrijfsdoelstellingen en een toetsing van de bestaande situatie. Uiteraard is de aanpak van jouw organisatie al gericht op het succesvol maken van jouw primaire proces en daarom heb je op veel gebieden al de juiste kennis in huis en/of de passende maatregelen genomen om informatie te beveiligen en persoonsgegevens te beschermen. Een en ander in lijn met de cultuur en de kwaliteit die het management voor ogen heeft.

De volgende stap om je compliance structureel in te richten is het kiezen van Werkpakketten waarmee je teams gericht kunt aansturen: beleid, organisatie of ICT.

Illustratie
Afspraken afgestemd op de doelstellingen.

Haalbare afspraken met de lijn

Om compliance in de praktijk te regelen dien je - de vrij algemeen geformuleerde - wetgeving en maatregelen te vertalen naar concrete acties, die begrepen worden door je collega's. Het is cruciaal dat de activiteiten, die je gezamenlijk afspreekt, gedragen worden door het management en de lijnorganisatie. Belangrijke succesfactor daarbij is om medewerkers te informeren en te betrekken bij het onder woorden brengen van de risico's en de operationele actiepunten die passen bij de maatregelen. De online werkomgeving helpt je om de benodige kennis toegankelijk te maken en overzicht te geven van het pad naar compliance of certificering.

Met TrustBound GRC volg je realtime de stand van zaken in jouw organisatie.

Neem contact op met support@trustbound.com voor een persoonlijke demonstratie.

Illustratie
Live monitoring van Compliance

Bekijk de andere functies

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie