How to: een privacy nulmeting uitvoeren

Privacy

Geplaatst 13-12-22

Een privacy nulmeting is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om te bepalen hoe goed je organisatie al dan niet voldoet aan de privacywetgeving. Het doel van een privacy nulmeting is om eventuele tekortkomingen of verbeterpunten op het gebied van privacy te identificeren en te helpen bij het ontwikkelen van maatregelen om deze te verbeteren. 

Een privacy nulmeting bestaat uit verschillende stappen, die je meestal in de volgende volgorde doorloopt: 

Inventarisatie

Inventarisatie

In deze fase breng je in kaart welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en in welke stappen.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een datamapping-exercise, waarbij je kijkt naar waar gegevens binnenkomen, de gegevens worden verwerkt en eventueel welke gegevens worden doorgegeven.

Analyse

Analyse

In deze fase kijk je naar de manier waarop gegevens worden verwerkt en of de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld door het beoordelen van beleid en procedures, het uitvoeren van risicoanalyses en het testen van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen. 

Advies

Advies

Op de analyse volgt een advies over hoe de organisatie haar privacybeleid en -praktijk kan verbeteren. Dit advies bestaat uit aanbevelingen om beleid te actualiseren en procedures te verbeteren of technische en organisatorische maatregelen te versterken. 

Rapportage

Rapportage

tot slot wordt er een rapportageproces ingericht voor het opvolgen van de bevindingen van de privacy nulmeting. Deze rapportage wordt bijvoorbeeld gebruikt om te communiceren met de toezichthouder of om het management te informeren over de voortgang en resultaten van de privacy nulmeting. 

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor hetĀ eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

TrustBound GRC biedt de complete grc-tool voor analyse, beheer en monitoring van privacymanagement