• Realtime data-analyse met Power BI: De datasets zijn geoptimaliseerd voor onmiddellijke toegang tot de actuele stand van zaken op elk gewenst rapportagemoment, inclusief vergelijkingen met eerdere data voor trendanalyse.

  • Aanpasbare rapportages: Gebruikers ontvangen rapportages in *.pbix formaat, waarmee ze niet alleen de analyses kunnen aanpassen, maar ook nieuwe kunnen toevoegen, en deze kunnen publiceren en delen op desktop en mobiele apparaten of als PDF.

  • Thema-specifieke rapportages: Elk thema binnen TrustBound GRC beschikt over een eigen API voor het op maat leveren van gevoelige gegevens, in lijn met de hiërarchische structuur van de organisatie's GRC werkomgeving.

Beschikbare services en rapportages

  1. Compliance
  2. Incidenten en datalekken
  3. Analyses

Compliance

Krachtige dashboards bieden een strategisch hulpmiddel voor organisaties om de beveiligingsstatus te monitoren en te verbeteren. Het toont de compliance aan de hand van geactiveerde normen en frameworks, waardoor de organisatie haar naleving van beveiligingsstandaarden kan beoordelen. Dit maakt het mogelijk om snel gebieden voor verbetering te identificeren en acties te ondernemen voor versterking van hun informatiebeveiligingsbeleid.

Illustratie

Bijvoorbeeld de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen een organisatieonderdeel. De volwassenheid wordt gemeten aan de hand van verschillende normenkaders en audits, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), DigiD, en DPIA-audits.

Illustratie

Incidenten en datalekken

Het dashboard voor incidenten en datalekken is een krachtig instrument voor organisaties om een duidelijk en samenhangend overzicht te krijgen van de veiligheidsincidenten binnen hun operaties. Het transformeert ruwe data in inzichtelijke analyses, waardoor inzichtelijk wordt waar en hoe vaak problemen voorkomen, en hoe effectief deze worden opgelost. Dit inzicht stelt organisaties in staat om proactieve maatregelen te nemen voor verbetering van processen, training van personeel en versterking van hun algehele beveiligingsbeleid. Zo wordt niet alleen voldaan aan wettelijke eisen maar ook aan een culturele verschuiving naar een veiligere en meer responsieve organisatie.

Illustratie

Analyses

In de sectie 'Analyses' van het dashboard worden de uitgevoerde analyses gevisualiseerd en geïnterpreteerd, waardoor een organisatie inzicht krijgt in verschillende aspecten van haar operationele en beveiligingsprocedures. Dit omvat het aantal uitgevoerde analyses gesorteerd per register-item zoals processen, externe leveranciers, bedrijfsmiddelen en verwerkingen. Maar ook worden de types analyses weergegeven, zoals BIV, Pre-DPIA, DPIA en MAPGOOD, samen met hun statussen en de uiteindelijke resultaten. Dit biedt een gedetailleerd beeld van de beveiligingsstatus, inclusief eindclassificaties en het aantal geïdentificeerde risico's per type analyse, wat essentieel is voor het informeren van risicobeheer en compliance-inspanningen.

Bekijk de andere functies

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie