Bouwen op Vertrouwen: 10 Trending ideeën voor jouw Risicoanalyse

Informatiebeveiliging

Geplaatst 01-11-23

De digitale wereld is steeds in ontwikkeling. Iedereen die dagelijks werkt met data kent dit fenomeen maar al te goed. Toch kunnen we niet om dit cliché heen, vooral als security officer. Hoe indrukwekkend ontwikkelingen zoals cloud-oplossingen en big data ook mogen zijn, ze brengen ook nieuwe risico's met zich mee. Dit roept onvermijdelijk de volgende vraag op:

Welke trends heb je over het hoofd gezien?

Door de toenemende afhankelijkheid van digitale diensten is cybersecurity essentieel geworden. Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met cyberdreigingen, waardoor het belang van het beoordelen van kwetsbaarheden en het implementeren van robuuste, aantoonbare, beveiligingsmaatregelen toeneemt.

Wetten als de AVG hebben de manier waarop bedrijven data verzamelen en gebruiken getransformeerd. Deze verandering heeft geleid tot een grotere nadruk op het beheren van risico's die verband houden met dataprivacy. Niet in de laatste plaats vanwege de mogelijke boetes en reputatieschade.

Lerende systemen en AI zijn niet meer weg te denken uit moderne organisatie. Dus worden ze ook onderdeel van informatiebeveiliging. Ze maken snellere en nauwkeurigere risicoanalyses mogelijk door automatisch patronen en afwijkingen te detecteren die voor mensen moeilijk waarneembaar zouden zijn.

Steeds meer organisaties kiezen voor cloud-oplossingen vanwege de flexibiliteit en schaalbaarheid. Maar migraties en koppelingen gaan ook gepaard met nieuwe uitdagingen, zoals beveiliging en compliance in een multi-cloudomgeving.

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

Verbondenheid is mooi. Maar in een wereld waarin systemen en processen steeds meer met elkaar verbonden zijn, hebben onderbrekingen in één deel van de keten invloed op het geheel. Met dit in gedachten is het beheren en evalueren van (continuïteits)risico's voor de gehele informatieketen dus cruciaal.

Een meer datagestuurde aanpak wint terrein. Bedrijven en instellingen zijn steeds vaker op zoek naar concrete en meetbare indicatoren om hun risicoprofiel te begrijpen en te optimaliseren.

Doordachte aggregatie en interpretatie van gegevens zijn sleutelprocessen voor het generen van passende stuurinformatie voor iedere managementlaag - en de directie.

Voorbereid zijn is het halve werk. Gezien het onvermijdelijke karakter van incidenten binnen informatiebeveiliging, biedt het ontwikkelen van heldere protocollen voor het reageren op de voorzienbare soorten incidenten de basis voor een grote(re) weerbaarheid.

Handelingen van medewerkers zijn de belangrijkste oorzaak van beveiligingsincidenten. Daarom wordt er steeds meer geïnvesteerd in bewustwordings-programma's. Goede training geeft werknemers en eindverantwoordelijken concrete handvatten om fouten en tekortkomingen te voorkomen.

De opkomst van Big Data heeft geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde analysetools waarmee organisaties deze gegevens kunnen benutten om inzichten, patronen en trends te ontdekken.

De COVID-19 pandemie heeft een blijvende impact op de manier waarop we werken. Dit heeft geleid tot nieuwe uitdagingen, zoals het beveiligen van externe toegang en apparaten buiten het traditionele kantoornetwerk.

Altijd compliant met TrustBound GRC

Altijd compliant met TrustBound GRC

Met de GRC-tooling van TrustBound is het benutten van trends en best practices bij informatiebeveiliging en -bescherming eenvoudiger en leuker. Van ISMS-tooling tot een complete GRC-tool en van AVG-software tot een complete DPIA-tool

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie