Goed voorbereid op de WPG-audit

WPG-audit

Geplaatst 09-04-24

Wat is de WPG-audit?

De WPG-audit checkt of de politie en andere opsporingsdiensten goed omgaan persoonsgegevens. Dit is belangrijk omdat de Wet politiegegevens (WPG), zegt hoe deze instanties met deze informatie moeten werken. Het doel is om zowel de privacy van iedereen te beschermen als te zorgen dat de politie haar werk goed kan doen.

Bij zo'n audit wordt er gekeken of regels goed worden gevolgd. Dat betekent controleren of informatie juist wordt verzameld, bewaard, gebruikt en uiteindelijk verwijderd. Deze controles kunnen zowel door mensen binnen de politie zelf worden gedaan als door andere, onafhankelijke groepen. Dit is om zeker te zijn dat alles eerlijk en objectief gebeurt.

Alles weten over de audit-mogelijkheden binnen TrustBound GRC? Klik dan hier!

Er wordt gecontroleerd of er een wettelijke basis is voor elke registratie van persoonsgegeven. Dit zorgt ervoor dat gegevensverwerking niet zomaar gebeurt, maar altijd een legitieme basis heeft.

Gegevens worden altijd met een specifiek doel voor ogen, dat van tevoren duidelijk is vastgesteld en gerechtvaardigd moet zijn. Dit principe zorgt ervoor dat informatie alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor het oorspronkelijk verzameld is, en voorkomt dat persoonsgegevens voor iets anders worden ingezet zonder goede reden.

Alleen de noodzakelijke gegevens voor het doel worden verzameld en verwerkt. Dit minimaliseert de hoeveelheid persoonlijke informatie die verwerkt wordt en helpt de privacy van betrokkenen te beschermen door overbodige dataverzameling te voorkomen.

Er wordt gecontroleerd of de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat er regelmatig wordt gecontroleerd of de informatie nog nodig is, en gegevens die niet langer nodig zijn, veilig verwijderen. Dit principe helpt onnodige opslag van persoonsgegevens te voorkomen.

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

De beveiliging van de persoonsgegevens moet goed genoeg zijn om verlies, onbevoegde toegang of diefstal te voorkomen. Dit gaat over zowel fysieke als digitale bescherming, zodat informatie veilig is, ongeacht waar het wordt bewaard of hoe het wordt verwerkt.

De rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt, zoals het recht op inzage en correctie, moeten worden gerespecteerd.

Goed voorbereid op de WPG-audit met TrustBound GRC

Goed voorbereid op de WPG-audit met TrustBound GRC

Met onze tool is het niet alleen gemakkelijker om te voldoen aan de WPG-audit, maar helpt je ook om proactief gegevensbeheer en -beveiliging te verbeteren.

TrustBound GRC maakt het eenvoudig om aan te tonen dat je organisatie de persoonsgegevens respecteert en beschermt volgens de laatste standaarden.

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie