NIS2: zes onjuiste aannames onder de loep

NIS2

Geplaatst 15-11-23

Een kleine recap

De NIS2-richtlijn is een belangrijke vernieuwde Europese wetgeving die zich richt op het versterken van de cybersecurity binnen de EU. Deze opvolger van de oorspronkelijke NIS-richtlijn breidt het toepassingsgebied uit: de eisen gelden ook essentiële dienstverleners in sectoren zoals energie, gezondheidszorg en digitale infrastructuur.

NIS2 stelt strenge beveiligingseisen en verplicht de organisaties om beveiligingsincidenten te melden, wat bijdraagt aan een beter begrip en beheer van cyberveiligheidsrisico's. De richtlijn bevordert ook samenwerking en informatiedeling tussen EU-lidstaten en legt nadruk op veerkracht en herstel na cyberincidenten. Met deze maatregelen beoogt NIS2 een hoger niveau van cyberveiligheid en -weerbaarheid in de EU te bereiken.

De uitrol van NIS2 komt steeds dichterbij. Terwijl we ons voorbereiden op deze belangrijke mijlpaal in de Europese cybersecurity, is het tijd om enkele veelvoorkomende onjuiste aannames te ontkrachten en de feiten onder de loep te nemen. 

Eerst meer weten over de NIS2? Klik dan hier!

Big Brother is watching you… Althans, dat is waar sommigen bang voor zijn. De misvatting bestaat namelijk dat NIS2 de overheid toegang geeft tot uitgebreide bedrijfsinformatie. In werkelijkheid is de focus van NIS2 veel specifieker. Het gaat om het delen van technische details in het geval van beveiligingsincidenten. Dit heeft als doel om risico's beter te beoordelen en te beheersen. De informatie-uitwisseling is beperkt en gericht, in lijn met de principes van gegevensminimalisatie en -beveiliging.

Er wordt vaak gedacht dat NIS2 - en eigenlijk het hele informatiebeveiligingsvraagstuk - enkel en alleen een zorg is voor de IT-afdeling. Maar deze richtlijn grijpt in op veel meer dan alleen technologie. Het gaat om een organisatie-brede aanpak, waarbij beleid, risicobeheer en compliance hand in hand gaan met IT. Dit betekent dat niet alleen IT-professionals, maar ook managers, HR-managers en andere afdelingen betrokken moeten zijn bij het vormgeven van een effectieve NIS2-strategie.

De angst voor strenge boetes als gevolg van NIS2 is een veelgehoorde zorg. Hoewel het waar is dat non-compliance kan leiden tot financiële sancties, is het belangrijk om te beseffen dat de nadruk ligt op het stimuleren van een veilige digitale omgeving. Organisaties die proactief werken aan het naleven van de richtlijnen en het verbeteren van hun beveiligingspraktijken kunnen het risico op sancties aanzienlijk verminderen.

TrustBound-tip: als je je aanpak aantoonbaar vastlegt, kan je in ieder geval eerst in gesprek met toezichthouders.

Organisaties die besluiten de implementatie van NIS2 te negeren en te wachten op strengere regelgeving alvorens actie te ondernemen, nemen daarmee bewust onnodig risico.

Het digitale dreigingslandschap evolueert snel, en NIS2 is ontworpen om organisaties te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door nu actie te ondernemen, beschermen organisaties zichzelf tegen toekomstige risico's en verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening.

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

De aanname dat NIS2 alleen van toepassing is op grote organisaties, is niet volledig juist. NIS2 heeft een breder toepassingsgebied dat niet alleen grote organisaties, maar ook het MKB kan raken. De EU-lidstaten hebben de flexibiliteit om te bepalen welke organisaties als 'belangrijk' worden beschouwd, wat betekent dat middelgrote bedrijven in sommige gevallen ook aan de NIS2-vereisten moeten voldoen.

Dit maakt het essentieel voor alle betrokken organisaties, ongeacht hun grootte, om zich bewust te zijn van en te voldoen aan de NIS2-vereisten.

Het idee dat het voldoen aan de NIS2 eisen altijd een tijdrovende en kostbare onderneming is, wordt breed gedragen. Dat zelden de praktijk. Organisaties die al werken met normen voor informatiebeveiliging, zoals ISO27001, NEN7510, BIO, NIST) hebben een basis waarop ze kunnen voortbouwen. De stap naar NIS2-compliance is dan kleiner dan aanvankelijk gedacht, vooral als er al een cultuur van continue verbetering bestaat.

TrustBound-tip: met een norm pakt je informatiebeveiliging gestructureerd en aantoonbaar aan, ook al werkt je alleen ‘in de geest van’ de norm en wacht met echte certificering.

Werk met vertrouwen aan de komst van NIS2

Werk met vertrouwen aan de komst van NIS2

Om er zeker van te zijn dat je compliant bent met de nieuwe wet- en regelgeving is het verstandig om gebruik te maken van handige, overzichtelijke en gemakkelijke tools op de informatiebeveiliging aantoonbaar te organiseren.

TrustBound GRC biedt de benodigde frameworks en praktische handvatten die bedrijven en organisaties nodig hebben om zichzelf te organiseren en beschermen. Bekijk onze functies of plan een demo voor onze complete GRC-tool.

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie