Voordelen van DPIA software

DPIA

Geplaatst 05-08-22

Waarom DPIA software?

De beste manier om privacyrisico's te vermijden is het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). DPIA software helpt je om privacyrisico's in je verwerkingsactiviteiten op te sporen en te beperken. Een goede DPIA-tool helpt je ook om transparanter te zijn tegenover personen over de risico's die aan je verwerkingsactiviteiten verbonden zijn.

Je kunt DPIA's koppelen aan de relevante rubrieken in je verwerkingsregister, zodat betrokkenen kunnen zien dat je bij het ontwerpen van je verwerkingsactiviteiten rekening hebt gehouden met hun privacy. We weten dat het uitvoeren van een DPIA tijdrovend kan zijn, dus hebben we onze DPIA software zo duidelijk mogelijk ingericht.

Tot slot kan je zelf altijd je eigen vragenlijsten inrichten of de standaardvragen aanpassen.

Software voor DPIA

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van software voor DPIA

 • Je een goede controle op de basiseisen aan je verwerking.
 • Je kan snel en gericht potentiële risico's voor verwerkingen identificeren.
 • Gemakkelijke rapportage over de voortgang en de resultaten.
 • BELANGRIJK: gestructureerde opvolging van de resultaten van de DPIA
 • Goed zicht op periodiek terugkerende DPIA

Effectief privacymanagement?

Lees over onze aanpak voor het eenvoudig en snel opzetten van een beheersysteem voor AVG en Toezicht.

Effectief privacymanagement?

DPIA toegankelijk voor iedereen

We weten dat het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) tijdrovend kan zijn. Daarom stellen we de DPIA samen uit duidelijke vragen, met extra uitleg waar nodig. Zo wordt het proces zo eenvoudig en gestroomlijnd mogelijk.

Door de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) te volgen, kun je er zeker van zijn dat je alle mogelijke privacyrisico's van je gegevensverwerkingsactiviteiten beoordeelt. Door je DPIA's te koppelen aan de relevante onderdelen van je verwerkingsregister kun je je vorderingen bijhouden en ervoor zorgen dat alle risico's goed worden aangepakt.

DPIA software helpt je dus niet alleen met het vastleggen van de risico's, maar ook met het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.

DPIA software met duidelijk resultaat

Sta jij voor de uitdaging om een DPIA's effectiever te maken binnen jouw organisatie? Ons platform werkt als een vliegwiel en zorgt ervoor dat je snel stappen kan zetten.

Lees meer over TrustBound GRC tooling

DPIA wanneer verplicht?

De AVG bepaalt dat een organisatie, voordat ze persoonsgegevens verwerkt, eerst moet beoordelen welke risico's de verwerking voor de rechten en vrijheden van personen kan opleveren. Deze beoordeling staat bekend als een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). DPIA is een instrument dat organisaties kan helpen om risico's voor de rechten en vrijheden van personen op te sporen en te beperken.

De AVG geeft verder aan dat in elk geval een DPIA moet worden uitgevoerd als een organisatie:

 1. systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten op basis van geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, evalueert en daarop beslissingen baseert die gevolgen hebben voor personen;
 2. op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt of strafrechtelijke gegevens verwerkt;
 3. op grote schaal persoonsgegevens verwerkt of strafrechtelijke gegevens verwerkt; en
 4. verwerkingen uitvoert die waarschijnlijk grote risico's voor de rechten en vrijheden van personen met zich meebrengen.

Door een DPIA uit te voeren kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze persoonsgegevens verwerken op een manier die in overeenstemming is met de AVG en dat ze maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van personen te beschermen.

Hoe helpt DPIA-software bij het beheer van risico's?

Nadat een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) is uitgevoerd, is het belangrijk om de resultaten op te volgen en te controleren.

Zo worden bij de risico's die zijn opgespoord maatregelen genomen om ze aan te pakken. Het monitoren van de voortgang op de maatregelen en het (periodiek) meten van de effectiviteit van de maatregelen bepaalt net zo goed de kwaliteit van de bescherming van persoonsgegevens als de eerste toets.

Met DPIA software beheer de DPIA's zelf, maar kan de resultaten van de DPIA goed opvolgen.

Alle kennis op één platform

TrustBound GRC brengt de kennis en DPIA resultaten van verschillende professionals samen op één platform.
Alle medewerkers werken gezamelijk aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens.

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Persoonlijke benadering

Ben jij geïnteresseerd en wil je gerichte ondersteuning van DPIA's binnen jouw organisatie?

In een persoonlijk webinar bespreken wij de mogelijkheden. We leggen uit hoe onze DPIA software jouw organisatie kan helpen om de privacy van je klanten, medewerkers en relaties op orde te brengen en te houden.

Onze belofte

Wat mag je van ons verwachten als je kiest voor TrustBound GRC voor als DPIA software?

 1. Meetbaar resultaat binnen enkele weken

  Ons platform werkt als een vliegwiel. Met pasklare templates heb je in korte tijd de basis op orde. Realtime rapportages geven bovendien snel zicht op de grootste risico’s.
 2. Samenwerken wordt vanzelfsprekend

  TrustBound GRC is gericht op samenwerken. Medewerkers uit verschillende teams en disciplines, zoals security én privacy én informatiemanagement worden verbonden door de eenduidige structuur en gemeenschappelijke doelen.
 3. Je staat er niet alleen voor

  We staan voor je klaar, tijdens de implementatiefase én daarna. Bovendien wordt het TrustBound GRC Platform gedragen door een netwerk van gespecialiseerde Kennispartners, waardoor altijd hoogwaardige kennis beschikbaar is voor inhoudelijke vraagstukken.
 4. Verrassend doordacht

  Wij maken al 20 jaar software om het werk van professionals effectiever en leuker te maken. Niet met een eindeloze rij knoppen en schermen, maar met doordachte functies die verrasssen door eenvoud en bijdragen aan de verbetering van je aanpak.