Voordelen van een tool voor risicoanalyse

Risicoanalyse

Geplaatst 31-08-21

Waarom risicobeheer?

Als het om zaken doen gaat, is risicobeheer essentieel voor succes. Maar wat is risico nu precies? Risico wordt gedefinieerd als de mogelijkheid dat incidenten of andere ongunstige gebeurtenissen zich voordoen. En hoewel sommige risico's inherent zijn aan elke organisaties, kunnen andere met de juiste planning en voorbereiding vermeden of tot een minimum beperkt worden.

Een van de beste manieren om risico's te beheren is door een GRC tool te gebruiken. GRC staat voor Governance, Risk Management, en Compliance. Een GRC tool helpt bedrijven risico's te identificeren en te beoordelen, plannen te ontwikkelen om risico's te beperken, en de naleving van regelgeving te volgen. Met andere woorden, het biedt een holistische aanpak van risicobeheer.

Tool voor analyse van risico's bij informatiebeveiliging

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van een risicoanalyse-tool voor informatiebeveiliging.

 • Je kan snel en gemakkelijk potentiële risico's voor de informatiemiddelen van je organisatie identificeren.
 • Je kan snel de ernst van die risico's kwantitatief inschatten en vastleggen.
 • Je kan direct plannen opstellen voor het beperken van de hoge risico's.
 • Je kan de ontwikkeling van risicobeperkende maatregelen in de loop van de tijd volgen.

Wil je snel verbeteren?

Download onze whitepaper over het eenvoudig opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging en privacy met gebruiksvriendelijke GRC-Software.

Wil je snel verbeteren?

Risicomanagement is: verrassing voorkomen

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een GRC tool. Misschien wel het belangrijkste is dat het bedrijven helpt verrassingen te voorkomen. Door risico's vooraf te identificeren en plannen te ontwikkelen om ze aan te pakken, kunnen bedrijven de kostbare gevolgen van niet voorbereid zijn vermijden. Een GRC tool helpt bedrijven ook om aan de veranderende regelgeving te blijven voldoen. En omdat het zicht geeft op alle risicogebieden, kan het bedrijven helpen hun inspanningen en middelen te prioriteren.

Kortom, een GRC-tool is een essentieel hulpmiddel voor elke organisatie die risico's effectief wil beheren. Door organisaties te helpen risico's te identificeren, verzachtende plannen te ontwikkelen, en de naleving ervan bij te houden, kan TrustBound GRC helpen verrassingen te voorkomen, de regelgeving na te leven, en de schaarse middelen op de belangrijkste risico's te richten.

Risicobeheer met snel resultaat

Sta jij voor de uitdaging om een risicomanagement ten behoeve van een ISMS op te zetten voor jouw organisatie? Ons platform werkt als een vliegwiel en zorgt ervoor dat je snel stappen kan zetten.

Lees meer over TrustBound GRC tooling

PDCA: de systematiek van continu verbeteren

Centraal in informatiebeveiliging staat het concept van continue verbetering. De gedachte daarbij is dat beleid en maatregelen gemonitord en periodiek geëvalueerd moeten worden om te verzekeren dat het ISMS doeltreffend is. Daarbij wordt gewerkt met de zogenaamde PDCA-cyclus waarin vier “fasen” worden onderscheiden: Plan-Do-Check-Act.

 1. De eerste fase (plan) omvat onder meer het opstellen van beleid, het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden en het uitvoeren van een risicoanalyse met bijbehorend behandelplan.
 2. In de tweede fase (do) worden de plannen uit de eerste fase uitgevoerd door het implementeren van beheersmaatregelen en beheersprocessen.
 3. De derde fase (check) is de fase waarin de werking van het ISMS wordt geëvalueerd. Is het ISMS doeltreffend in het behalen van de doelstellingen en zijn er kansen om het systeem verder te verbeteren? In de laatste fase (act) worden de uitkomsten van de evaluatie gebruikt om eventuele afwijkingen te corrigeren en verbeterpunten aan te pakken.

Hoe helpt een GRC-tool bij het beheer van risico's

Niemand vindt het leuk om te horen dat hij ongelijk heeft, maar het is een essentieel deel van het leven. Soms nemen we risico's die niet lonend zijn, en we leren van onze fouten. Maar wat als er een manier was om die fouten in de eerste plaats te vermijden? Dat is waar een GRC tool van pas komt. Door risico's te helpen inschatten, kan een GRC tool je helpen betere beslissingen te nemen en kostbare fouten te vermijden.

Door potentiële risico's te identificeren en de waarschijnlijkheid en impact ervan te beoordelen, kan een GRC tool je helpen de beste handelwijze te kiezen. Bovendien kan een GRC tool je helpen risico's en hun veranderende waarschijnlijkheid in de loop van de tijd te volgen, zodat je voorbereid bent op alles wat op je pad komt.

Dus als je kostbare fouten wilt vermijden, is een GRC tool een essentieel hulpmiddel voor succes.

Alle kennis op één platform

TrustBound GRC brengt de kennis en analyses van verschillende professionals samen op één platform, zodat alle medewerkers gezamelijk werken aan de beveiliging en bescherming van gegevens.

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Persoonlijke benadering

Ben jij geïnteresseerd en wil je gericht advies over risicoanalyse binnen jouw organisatie?

In een persoonlijk webinar bespreken wij de mogelijkheden. We leggen uit hoe onze tool jouw organisatie kan helpen om alles op orde te brengen wat te maken heeft met informatiebescherming en de privacy van je klanten en medewerkers.

Onze belofte

Wat mag je van ons verwachten als je kiest voor TrustBound GRC voor het beheren van je risicomanagement?

 1. Meetbaar resultaat binnen enkele weken

  Ons platform werkt als een vliegwiel. Met pasklare templates heb je in korte tijd de basis op orde. Realtime rapportages geven bovendien snel zicht op de grootste risico’s.
 2. Samenwerken wordt vanzelfsprekend

  TrustBound GRC is gericht op samenwerken. Medewerkers uit verschillende teams en disciplines, zoals security én privacy én informatiemanagement worden verbonden door de eenduidige structuur en gemeenschappelijke doelen.
 3. Je staat er niet alleen voor

  We staan voor je klaar, tijdens de implementatiefase én daarna. Bovendien wordt het TrustBound GRC Platform gedragen door een netwerk van gespecialiseerde Kennispartners, waardoor altijd hoogwaardige kennis beschikbaar is voor inhoudelijke vraagstukken.
 4. Verrassend doordacht

  Wij maken al 20 jaar software om het werk van professionals effectiever en leuker te maken. Niet met een eindeloze rij knoppen en schermen, maar met doordachte functies die verrasssen door eenvoud en bijdragen aan de verbetering van je aanpak.