Wat is de PDCA-cyclus?

PDCA-Cyclus

Geplaatst 22-02-24

De PDCA-cyclus is een hulpmiddel dat door allerlei branches en sectoren wordt toegepast voor kwaliteitsmanagement en optimalisatie. Of het nu gaat om het finetunen van productieprocessen, het verhogen van de efficiëntie, of het verbeteren van dienstverlening, de PDCA-cyclus biedt een gestructureerde benadering voor het identificeren en implementeren van verbeteringen. De cyclus speelt ook een belangrijke rol binnen risicomanagement en compliance. Het helpt organisaties op een overzichtelijke manier om te gaan met uitdagingen en zorgt ervoor dat ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen en op de lange termijn sterk blijven staan. Hieronder staat per fase waar de PDCA-cyclus uit bestaat.

“A goal without a plan is just a wish.” - antoine de saint exupéry

Plan: begin met een goed plan

Plan: begin met een goed plan

Alles start met een goed plan. Deze fase is gewijd aan het definiëren van doelstellingen, het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en het plannen van acties om doelen te bereiken. Het is vergelijkbaar met het uitstippelen van je route voor een reis.

Do: aan de slag

Do: aan de slag

Met het plan vastgesteld, is het tijd voor actie. In de 'Do'-fase worden de geplande veranderingen doorgevoerd. Dit is het moment voor praktijktesten en leren van de uitvoering.

Check: neem de tijd om te evalueren

Check: neem de tijd om te evalueren

Bij 'Check' analyseer je de resultaten van je acties. Je controleert hier bijvoorbeeld of je de risico's hebt verkleind die je in de planfase hebt beschreven. Dit is je check-up om zeker te weten dat je op het juiste spoor zit.

Act: maak het beter

Act: maak het beter

Als het goed is heb je in de checkfase een aantal constateringen gedaan. Op basis daarvan maak je logischerwijs verbeteringen. Deze fase gaat over het aanpassen van je aanpak op basis van evaluatie, om zo continue verbetering te waarborgen en de cyclus opnieuw te starten.

PCDA-cyclus met TrustBound GRC

PCDA-cyclus met TrustBound GRC

De PDCA-cyclus is een essentieel instrument voor jouw organisatie om risico's te beheren en te voldoen aan compliance. De cyclus helpt niet alleen om je bedrijfsprocessen te verbeteren, maar versterkt ook de veerkracht van je organisatie. Door de PDCA-cyclus te verweven met je GRC-strategie, creëer je een duidelijke structuur voor continue verbetering, effectieve risicobeheersing en strikte naleving van wet- en regelgeving. TrustBound GRC ondersteunt continu in het doorlopen van dit proces. Zo zorg je ervoor dat je organisatie goed voorbereid is op de toekomst.

Vertrouwd door meer dan 1000 privacy en security professionals wereldwijd

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie