Wat is GRC?

Iedere groeiende organisatie bereikt vroeg of laat een punt, waarop een aantal disciplines moeten samenwerken om aan de eisen van privacy en security te voldoen. GRC is een slimme aanpak om dit op efficiënte en betrouwbare manier in te vullen.

Waar staan de letters GRC voor?

GRC staat voor Governance, Risk management en Compliance: drie disciplines die ervoor zorgen dat een organisatie op koers blijft, risico’s beheert en voldoet aan toepasselijke wetten en normen.

Governance is de manier waarop het bestuur van een organisatie het gebruik van IT aanstuurt en controleert. Processen worden ingericht om bestuurders op tijd te voorzien van managementinformatie, zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Bovendien zorgen governance activiteiten ervoor dat de strategie, vertaald in aanwijzingen en instructies, eenduidig en effectief worden uitgevoerd.

Risicomanagement gaat over de processen waarmee risico’s voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en aangepakt. De reactie op risico's hangt meestal af van de ernst ervan en omvat het beheersen, vermijden, accepteren van het risico of het overdragen van het risico aan een derde partij.

Compliance is de zichtbare controle op de naleving van wetten en normen, inclusief de verantwoording die daarbij hoort. Je moet kunnen aantonen dat jouw organisatie zich aan wetten en normen houdt. Deze controles vinden bijvoorbeeld plaats tijdens interne en externe audits en zijn de basis voor rapportage naar toezichthouders en bestuur.

GRC als integrale benadering

GRC als integrale benadering

Wanneer je governance, risk management en compliance onafhankelijk van elkaar zou beheren, dan leidt dat tot een situatie waarin taken dubbel uitgevoerd worden of juist blinde vlekken ontstaan. Ook neemt het risico op gefragmenteerde of zelfs tegenstrijdige informatie toe, waardoor geïnformeerde besluitvorming in gevaar komt.

De drie GRC-disciplines werken als communicerende vaten; uit ieder van de drie disciplines komt informatie voort die waardevol is voor de andere twee. Bovendien hebben ieder van de drie disciplines impact op dezelfde ICT-systemen, mensen, bedrijfsprocessen en informatie.

Door te kiezen voor een integrale benadering van GRC, kun je informatie en activiteiten die betrekking hebben op governance en compliance synchroniseren om zo efficiënter te werken, effectieve informatie-uitwisseling mogelijk te maken en activiteiten effectiever te rapporteren. Bovendien voorkom je daarmee verspillende overlappingen. Het is makkelijk om je voor te stellen dat een gecombineerde audit van een applicatie, waarin vraagstukken van zowel informatiebeveiliging als AVG-compliance worden meegenomen, efficiënter is dan twee losse audits voor security en privacy.

GRC in het domein van security en privacy

GRC in het domein van security en privacy

De GRC-benadering maakt ook zijn opmars in het domein van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Steeds meer organisaties zien de onmiskenbare voordelen van een integrale aanpak van governance, risk management en compliance.

Het samenwerken binnen een organisatie vraagt om een aanpak die ervoor zorgt dat de juiste mensen op het juiste tijdstip geïnformeerd worden. Dat er gezamenlijke doelstellingen geformuleerd zijn en dat er gecoördineerde opvolging is wanneer afwijkingen worden vastgesteld.

Een eerste stap tot effectieve samenwerking is het introduceren van een gemeenschappelijk begrippenkader, om zo de informatieuitwisseling te verbeteren tussen verschillende afdelingen als HR, ICT, Finance en Legal, maar ook operationele teams.

Daarnaast is het zaak om mensen in de lijn te betrekken bij het security- en privacybeleid, ook al is dat niet altijd even eenvoudig. In onze ervaring werkt dat het best door collega’s eigenaarschap te geven over onderwerpen die binnen hun kennisdomein en invloedsfeer liggen. Daardoor kunnen zij een zichtbare bijdrage leveren aan de informatieveiligheid en privacy, en daarmee aan de doelstellingen van de organisatie.

Op het moment dat collega’s op de werkvloer de samenhang tussen de activiteiten zien en merken dat regels op een pragmatische wijze worden toegepast, ontstaat er commitment met de gestelde doelen. De GRC-aanpak wordt daarmee een integraal onderdeel van de processen en de cultuur van de organisatie.

TrustBound GRC als vliegwiel voor integratie

TrustBound GRC als vliegwiel voor integratie

Het TrustBound GRC Platform is gebouwd op de gedachte dat een doeltreffende GRC-tool veel meer is dan een verzameling van kleurrijke knoppen op je beeldscherm. Met TrustBound kies je voor een platform dat je helpt om het groeipad van jouw organisatie uit te stippelen en te vertalen naar concrete acties.

Met TrustBound GRC krijg je een totaalpakket voor geïntegreerd beheer van Governance, Risicobeheer en Compliance. De slimme modules van het platform zijn optimaal op elkaar afgestemd en daarmee brengt TrustBound GRC alle informatie over security en privacy in jouw organisatie samen in één gebruiksvriendelijke omgeving. Van intuïtieve instrumenten voor data governance en risicobeheer tot innovatieve oplossingen voor het werken met normen en uitrollen van auditprogramma’s: de bundeling van informatiestromen zorgt ervoor dat de bestuurder met vertrouwen de gewenste koers kan varen.

Wil jij ook met vertrouwen bouwen aan een hoger niveau van security en privacy in jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Uiteraard kun je ook direct gratis van start gaan met de proefversie van het pakket.

Alles onder één dak

Is het voor jou ook een frustratie dat informatie over beleid, risicobeheer en compliance gefragmenteerd over de organisatie is verspreid? Ben jij ook altijd uren bezig om informatie en documenten te verzamelen als er een externe audit plaatsvindt? TrustBound biedt een tool waar alle zaken met betrekking tot de GRC onder één dak zitten!

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

Wil je snel verbeteren?

Download onze whitepaper over het eenvoudig opzetten van een beheersysteem voor informatiebeveiliging en privacy met gebruiksvriendelijke GRC-Software.

Wil je snel verbeteren?