Sluitstuk van de cyclus

Dit is het sluitstuk van de cyclus: plan van aanpak, uitvoering, controle, aanpassen. Zo wordt via een natuurlijk werkproces jouw beleid en -beheer vertaald naar een agenda van activiteiten en periodieke controles.

Met de audit- en toezichtmodule heeft de interne toezichthouder, auditor, functionaris gegevensbescherming of security/privacy officer een krachtig middel om overzicht in zijn taken en verantwoordelijkheden te houden en zijn planning met leidinggevenden te delen.

Bij de registratie van de controles wordt de activiteit voorzien van de juiste status en binnen de module is het mogelijk om het verslag van de controle toe te voegen. De verslagen worden direct opgenomen in de documentenmodule zodat je alle documentatie op één plek beschikbaar hebt.

Illustratie
Een krachtig middel om overzicht in de verantwoordelijkheden te houden.

Bekijk de andere functies

Compliance Dashboard

De stand van zaken van gegevensbescherming in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Risicoanalyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie

Alles over het verwerkingsregister

Een uitgebreide, maar toegankelijke tool voor het vastleggen van processen, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie

Audit en toezicht

De module voor audit en toezicht is ontwikkeld om jouw beleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie

Risico's en maatregelen

Alle risico's vertaald in een aanpak en planning.

Meer informatie

Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die je kunt aanvullen met interne kennis en afspraken met leveranciers.

Meer informatie

Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer...

Meer informatie

Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseer je haalbare compliance doelen.

Meer informatie

Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen.

Meer informatie

API voor data-analyse

Het overzicht van risico's in jouw organisatie samengevat in een begrijpelijke weergave.

Meer informatie