Blog

Verhalen uit de beveiligingspraktijk
Wat betekent Schrems-II voor doorgifte persoonsgegevens naar de VS?
Schrems-II, Juridische achtergrond, Privacy Shield, buiten EER
Wat betekent Schrems-II voor doorgifte persoonsgegevens naar de VS?

Het Privacy Shield-verdrag is voor veel organisaties de grondslag voor doorgifte van persoonsgegevens aan partijen in de VS, bijvoorbeeld voor het gebruik van clouddiensten als Office 365, OneDrive, G suite en Mailchimp. Een lijst van de partijen die zich hebben aangesloten bij het Privacy Shield …


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU: Hoe bescherm ik privacy?
Schrems-II, Juridische achtergrond, Privacy Shield, buiten EER
Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU: Hoe bescherm ik privacy?

Bij doorgifte van gegevens naar een organisatie buiten de EU / EER gelden aanvullende voorwaarden. De doorgifte (“exporteren”) van persoonsgegevens naar een land buiten de EER is alleen toegestaan als het beschermingsniveau bij de partij in het betreffende land minstens even hoog is als het niveau …


Sterker in je rol beleef je meer lol
Praktijkverhalen
Sterker in je rol beleef je meer lol

Als functionaris gegevensbescherming bekleed je een ondankbare positie in je organisatie. Collega’s ervaren gegevensbescherming als lastig en belemmerend, terwijl bestuurders het beschouwen als een eenmalig ‘moetje’ en liever investeren in de groei van de onderneming. Aan jou de schone taak om het …


De Powerful Privacy Professional: is AVG-kennis voldoende?
Blog
De Powerful Privacy Professional: is AVG-kennis voldoende?

Als Privacy Professional is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG. Maar een goede Privacy Professional heeft veel meer op orde dan alleen zijn kennis van de relevante wetgeving. In de praktijk is gebleken dat de huidige privacywetgeving …


DataMask en TrustBound sluiten partnership
Partnerships, Compliance tools
DataMask en TrustBound sluiten partnership

In de afgelopen week hebben DataMask, de gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor het efficiënt anonimiseren van documenten en PCC/Thirdwave PCS overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking. Binnen deze samenwerking is Thirdwave onder meer gerechtigd om namens …


Mag lichaamsmateriaal postuum worden gebruikt voor vaderschapstest?
Jurisprudentie
Mag lichaamsmateriaal postuum worden gebruikt voor vaderschapstest?

Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 12 december 2019 ( ECLI:NL:RBROT:2019:9757 ) zich gebogen in een kortgedingprocedure. In het geding was onder andere de vraag of het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EUMCR) lichaamsmateriaal van een overleden persoon mocht afstaan ten …


Happy New Year: TrustBound gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!
Blog
Happy New Year: TrustBound gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!

Het PCC-team ziet 2019 als een jaar waarin veel organisaties grote stappen hebben gezet richting een AVG-compliant privacybeleid. En met behulp van PCC zijn ze bewuster geworden van wat er speelt binnen de organisatie en hoe het privacyvraagstuk past binnen de lange termijn doelstellingen. Naast …


Gluren bij de buren: aantasting van privacy van inwoners door gemeente
Blog
Gluren bij de buren: aantasting van privacy van inwoners door gemeente

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoording over persoonsgegevensbescherming binnen gemeenten een belangrijk onderwerp geworden. Maar buiten de bescherming van persoonsgegevens moet een gemeente ook rekening houden met andere privacybelangen van haar …


Openbaarheid van bestuur in gemeenten: gevolgen privacy medewerkers
Blog
Openbaarheid van bestuur in gemeenten: gevolgen privacy medewerkers

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een gemeente verzoeken om informatie in te zien over een bestuurlijke aangelegenheid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan documenten omtrent besluitvorming. Vaak bevatten deze documenten namen en …


Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG
Jurisprudentie
Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG

De voorzieningenrechter in Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 had de AP last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op grond van een ontbrekende passende grondslag en …


Meer informatie

Wil je meer informatie over een van de onderwerpen in het blog of over de AVG/GDPR in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze privacy professionals.

Probeer TrustBound GRC gratis

Start jouw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.