Blog

Verhalen uit de beveiligingspraktijk
Mag lichaamsmateriaal postuum worden gebruikt voor vaderschapstest?
Jurisprudentie
Mag lichaamsmateriaal postuum worden gebruikt voor vaderschapstest?

Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 12 december 2019 ( ECLI:NL:RBROT:2019:9757 ) zich gebogen in een kortgedingprocedure. In het geding was onder andere de vraag of het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EUMCR) lichaamsmateriaal van een overleden persoon mocht afstaan ten …


Happy New Year: TrustBound gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!
Blog
Happy New Year: TrustBound gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!

Het PCC-team ziet 2019 als een jaar waarin veel organisaties grote stappen hebben gezet richting een AVG-compliant privacybeleid. En met behulp van PCC zijn ze bewuster geworden van wat er speelt binnen de organisatie en hoe het privacyvraagstuk past binnen de lange termijn doelstellingen. Naast …


Gluren bij de buren: aantasting van privacy van inwoners door gemeente
Blog
Gluren bij de buren: aantasting van privacy van inwoners door gemeente

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoording over persoonsgegevensbescherming binnen gemeenten een belangrijk onderwerp geworden. Maar buiten de bescherming van persoonsgegevens moet een gemeente ook rekening houden met andere privacybelangen van haar inwoners. Zo hebben inwoners tot op zekere hoogte het recht om zich te verzetten tegen bouwplannen, die hun privacy aantasten. Niet iedereen wil dat bewoners van een nieuw gebouw in hun woonkamer kunnen meekijken met alles wat zij doen. Maar wanneer is een aantasting zo groot dat bijvoorbeeld een bestemmingsplan daardoor onrechtmatig wordt? En met andere woorden: in hoeverre kan een gemeente de privacy van haar inwoners aantasten door middel van nieuwe bouw- en bestemmingsplannen?


Openbaarheid van bestuur in gemeenten: gevolgen privacy medewerkers
Blog
Openbaarheid van bestuur in gemeenten: gevolgen privacy medewerkers

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een gemeente verzoeken om informatie in te zien over een bestuurlijke aangelegenheid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan documenten omtrent besluitvorming. Vaak bevatten deze documenten namen en …


Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG
Jurisprudentie
Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG

De voorzieningenrechter in Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 had de AP last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op grond van een ontbrekende passende grondslag en …


Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Dossier Gemeenten
Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Het jaar 2019 is een overgangsjaar waarin gemeenten zich kunnen voorbereiden op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De baseline is een set aan maatregelen die een basisniveau van informatiebeveiliging moeten realiseren. De Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (IBD) heeft de BIO …


Voorlichtingscampagne AP:
Blog
Voorlichtingscampagne AP: "Wat betekent de AVG voor jouw bedrijf?"

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens, vooral ten aanzien van de verantwoording: toon aan dat de organisatie voldoet aan de vereisten van de privacywet. Toch is er nog veel onduidelijkheid over …


TrustBound GRC in de praktijk: een prettige samenwerking!
Referentie
TrustBound GRC in de praktijk: een prettige samenwerking!

Voor de continue ontwikkeling van Privacy Control Center ("PCC"), is een goede samenwerking met onze partners belangrijk. Door kennis te delen, blijven we van elkaar leren en kunnen we de tool naar een hoger niveau tillen. Leonard van der Leeden is oprichter en jurist bij De Functionaris . …


ISO 27701: eerste ISO-standaard voor het beheer van persoonsgegevens
Blog
ISO 27701: eerste ISO-standaard voor het beheer van persoonsgegevens

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft de eerste internationale standaarden voor het beheer van privacyinformatie gepubliceerd. Het is een nieuwe toevoeging aan de ISO 27000-reeks van informatiebeveiligingsnormen. In de aankondiging is te lezen dat ISO 27701 eisen …


Uitspraak in de zaak Dexia: de omvang van het inzagerecht
Jurisprudentie
Uitspraak in de zaak Dexia: de omvang van het inzagerecht

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees in hoger beroep een privacyzaak af; een betrokkene heeft geen geldige reden voor een inzageverzoek nodig en bij de uitleg van het inzageverzoek dient een ruime interpretatie van het begrip persoonsgegeven gehanteerd te worden. Een persoonsgegeven is álle …


Meer informatie

Wil je meer informatie over een van de onderwerpen in het blog of over de AVG/GDPR in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze privacy professionals.

Probeer TrustBound GRC gratis

Start jouw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.